Biljni fosil star 65 miliona godina pronađen na jugu Turske

Dva biljna fosila pronađena su na stenama starim 3.000 godina u Nacionalnom parku Bejdaglari u turskoj provinciji Antalija, a za jedan se veruje da je star 65 miliona godina, dok drugi daje dokaz geološkog nastanka litica u oblasti svetski poznatog vodopada Duden.

Geolog Erdal Kosun sa Univerziteta Antalija navodi da su oba biljna fosila pronađena tokom geoloških istraživanja koja su vršena radi dobijanja podataka o procesu nastanka i formiranja zemljinog omotača.

„Baš kao što lekari prave kardiograme i sa njih čitaju naše zdravstveno stanje, tako smo i mi čitali prlošlost iz ovih geoloških materijala“, objašnjava profesor Kosun i naglašava da fosili pružaju informacije o okruženju iz koga biljke potiču.

„Ispostavilo se da biljke potiču iz močvarnog okruženja bogatog organskim materijama. A iz boje i sadržaja stene saznajemo da je to sediment koji pripada močvari“, dodaje profesor.

S obzirom na to da je fosil pronađen u karbonatima iz perioda mezozoika, Kosun pretpostavlja da je fosil bio deo sedimentne stene pre 60 do 65 miliona godina.