Čitaj mi!

Kakav je položaj žena u srpskom startap ekosistemu

Inicijativa „Digitalna Srbija" objavila je izveštaj „Žene u srpskom startap ekosistemu“, koji daje pregled startap ekosistema kroz prizmu rodne (ne)ravnopravnosti, to jest nalaze o broju i ulozi žena u srpskim startap kompanijama.

Izveštaj „Žene u srpskom startap ekosistemu“ nastao je kao rezultat dublje analize rezultata izloženih u okviru Startap skenera 2022, a dobijenih kroz istraživanje sprovedeno na uzorku od 150 osnivača domaćih startapa.

Značaj ovog dokumenta je u sagledavanju trendova i tendencija koje postoje u ekosistemu. Sa druge strane, izveštaj ukazuje na ključne probleme i nedostatke ekosistema, čije prepoznavanje može olakšati i podstaći kreiranje aktivnosti i projekata za unapređenje i rešavanje prepoznatih problema.

„U Inicijativi 'Digitalna Srbija', odlučili smo da kroz projekat 'Preduzmi ideju', sprovedemo dublju analizu rezultata dobijenih u okviru Startap skener 2022 istraživanja, a koji se tiču odnosa polova u ekosistemu, kako bismo daljim aktivnostima svi zajedno doprineli razvoju i ostvarenju potencijala koje ekosistem ima. Studija Boston Consulting Group otkrila je da, ako žene i muškarci učestvuju podjednako kao preduzetnici, to bi moglo udvostručiti globalnu ekonomiju sa 2,5 biliona dolara na pet biliona dolara“, naglašava Bojana Tomić-Brkušanin, direktorka projekta „Preduzmi ideju“.

Brojke su nesporne. Potreba za rodnom ravnopravnošću u inovativnom poduzetništvu je očigledna i njeno dostizanje će omogućiti da ekosistem ispuni svoj pravi potencijal. Rezultati ovog istraživanja daju odgovore na pitanja koja se tiču, između ostalog, i motiva, prepreka, izvora finansiranja i budućih planova iz ugla osnivačica inovativnih kompanija u Srbiji.

Neki od glavnih nalaza pokazuju da su ekološki i društveni ciljevi važniji za žene osnivače nego za muškarce, kao i da su žene više od muškaraca motivisane društvenim faktorima kada je u pitanju pokretanje startapa. Takođe, ovo istraživanje pokazuje da su osnivačice startapa visoko obrazovane kao i da je procenat doktora nauka skoro duplo veći među osnivačicama nego među osnivačima.

„Prema procentu žena među osnivačima startapa, Srbija je na nivou svetskog proseka i iznad proseka Evropske unije, dok je prema procentu samo ženskih osnivačkih timova na nivou proseka EU. Iako su ovi podaci ohrabrujući, ne smeju da nas zavaraju, jer je nivo uključenja žena u startap svetu, kako globalno tako i kod nas, daleko od onog kakav bi trebalo da bude“, dodaje Bojana Tomić-Brkušanin.

Razlike u broju i položaju muškaraca i žena osnivača, nedovoljno opcija za finansiranje ženskih startapa, kao i mali udeo žena u upravljačkim strukturama startap kompanija i VC fondova predstavljaju problem na globalnom nivou. Brojna međunarodna istraživanja su pokazala da se osnivačice i ženski startap timovi suočavaju s manjkom finansijskih sredstava i predrasudama investitora.

Pored toga, mali procenat devojaka i žena se odlučuje da studira STEM oblasti (prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo, matematika), a još manji za karijeru u IT sektoru ili startap ekosistemu, oblastima koje su okosnica ekonomije znanja i ključni faktor razvoja budućnosti savremenih društava.

Ova nepovoljna slika nije posledica manjka sposobnosti ili talenta devojčica, devojaka i žena. Naprotiv, prema globalnim pokazateljima one ostvaruju bolje rezultate na međunarodnim testiranjima učenika u STEM oblastima, a rezultati poslovanja ženskih startapa pokazuju da se novac investiran u njihove timove i kompanije višestruko vraća.

Jedan od ciljeva projekta „Preduzmi ideju“ je da doprinese prevazilaženju rodne neravnopravnosti i rušenju predrasuda i prepreka koje onemogućavaju veće učešće i uspeh žena u inovativnom tehnološkom preduzetništvu.

Na osnovu dublje analize rezultata istraživanja Startap skener 2022. iz rodne perspektive, odlučili smo da kreiramo istraživanje „Žene u srpskom startap ekosistemu“, kako bismo postavili osnovu (baseline) da, zajedno sa zajednicom, kreiramo predloge za unapređenje položaja žena u srpskom startap ekosistemu i da ih udruženim snagama podržimo da postignu uspeh na globalnom tržištu.

Izveštaj „Žene u srpskom startap ekosistemu“ je objavljen na sajtu preduzmi.rs odakle ga svi zainteresovani mogu besplatno preuzeti.