Kаизен филозофија - метода константног побољшања пословања

Модерно пословно окружење које тежи константном унапређењу и које за циљ има да на свим нивоима постигне узлазну путању, значајна средства улаже у тзв. имплементирање најразличитијих метода и филозофија са којима жели да позитивно утиче на све раднике у пословном систему, тј. на комплетан пословно-производни ланац.

Већина познатих и широко прихваћених метода и филозофија у пракси даје солидне резултате ако се поштују сви принципи, али поједине се сматрају посебним и у реалној примени доносе максимална очекивања. 

Једна од филозофија која на терену даје најбоље резултате је Kаизен филозофија. Настала у Јапану, ова филозофија представља синоним за константни напредак који је итекако примењив на све области живота, а показала се и као кључна за развој здравог и модерног пословног окружења.

Каизен као константа за свакодневно и трајно унапређење у бити укључује све запослене у ланцу једног предузећа од топ менаџера и менаџера до радника и помоћника.

Предност јој је лака имплементација и брза видљивост резултата, али и релативно мала цена имплементације.

„Kаизен“ реч је јапанског порекла и чине је реч „каи“ што значи промена и реч „зен“ која значи побољшати. Тако би „промена на боље“ био најлогичнији превод ове речи.

Kао плод најбоље праксе јапанског менаџмента, ова филозофија је усмерена ка константном побољшању продуктивности, ефикасности, квалитету и уопште, пословне изврсности. Kрајњи циљ је генерисање повећања профита уз добијање лојалности што већег броја клијената.

Бонус циљ је превазилажење зацртаних циљева једног предузећа. Домаћа консултантска компанија Текор, Kаизен филозофију види као једну од кључних у потенцијалном расту привредног дохотка и основу већине побољшања која могу да се остваре на нивоу једног домаћег предузећа.

Принципи на којима се заснива Kаизен филозофија су: добри процеси доносе добре резултате; погледај, анализирај и схвати тренутну ситуацију како би је могао унапредити; у говору користи податке у управљању чињенице; предузми мере да отклониш праве узроке проблема како се проблем никада не би поновио и ради у тиму.

Kључ Каизен-а је да велики резултати проистичу из много малих промена које се акумулирају од првог дана увођења поменуте филозофије. Иако сви утичу у спровођењу филозофије, кључна полуга филозофије су свакако менаџери на вишим нивоима који својим примером чине главне трансформаторе промена.

Једна од техника која представља основу ове методе је „5С“. Ова техника спроводи оно што је Јапанцима веома важно - да пословни простор буде чист и уређен, да се све сортира, тако да буде прегледно, уредније, да се избаци вишак и склони све што одвлачи пажњу и што је непотребно на радном месту за обављање посла.

Затим, да се правила стандардизују и да се успешно имплементира самодисциплина.

У пракси Kаизен филозофија или метода изискује минималан трошак имплементације, а веома брзо даје сјајне резултате и због тога је њена примењивост велика.

Још значајније је што она доноси добар однос између послодавца и запосленог, те не прави разлику између шефа и лидера.

„Порука Kаизен стратегије је да не треба да прође ниједан дан без неке врсте побољшања на било ком месту у компанији. Ми, домаћа предузећа, саветујемо да се баш овом реченицом јер она је основа за њихов сигуран успе“, додала је Сандра Антонијевић испред компаније Текор Лена и Kаизен консалтинг.