Иновације као покретач развоја

На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије одржана је међународна научностручна конференција „Иновације као покретач развоја”. Конференцију су подржали Град Београд и Секретаријат за заштиту животне средине, а званично ју је отворио проф. др Миодраг Брзаковић.

На конференцији се говорило о улози човека у IT променама и развоју, снази и капацитету људских ресурса, потреби за применом савремених технолошких достигнућа у образовању и привреди, као и важности актуелизације тема интегралног и кризног менаџмента.

О тим темама своје мишљење дала је др Сузана Стефановић, која је закључила да је универзитет један од главних стубова сваког предузетничког екосистема.

Савремени универзитети обезбеђују нове образовне и истраживачке формате, као што су интердисциплинарни центри, различите хибридне организације, научно-технолошки паркови и научни инкубатори. 

У савременој економији базираној на знању, нова улога универзитета се не огледа само у промени и прилагођавању курикулума и метода преношења знања студентима већ и у његовој активној улози као економског актера.

Др Марија Цвијановић је нагласила да су све сложенији захтеви за здравствено безбедном храном те је с тим у вези говорила о новим технологијама у биљној производњи, различитим системима гајења биљака, примени органских ђубрива и различитих група микроорганизама који подстичу природне циклусе кружења материје и протока енергије.

Истакла је важност примене биофизичких метода, односно примене електромагнетних таласа ниске фреквенције у биљној производњи.

број коментара 0 Пошаљи коментар