Иновацијама до одрживог развоја

Сајам образовања „Путокази” у Новом Саду афирмише институције средњег и високог образовања у земљи и иностранству. Та сајамска манифестација велика је помоћ ученицима завршних разреда основног и средњег образовања при избору будућег животног позива. У категорији високообразовних институција, Диплому са великом златном медаљом добио је београдски Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ).

Др Миодраг Брзаковић, редовни професор и председник Савета награђеног Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ), указао нам је на најзначајније чиниоце одрживог развоја, и у том контексту истакао важност квалитетног образовања.

Основни фактори одрживог развоја

Широм света иновације се препознају као главни стуб одрживог развоја. Иновативност као својство производног раста и конкурентности предузећа, региона и нација огледа се, пре свега, у отворености према променама, успешном управљању променама и успешном прихватању промена.

Човечанство, руковођено жељом за растом материјалног благостања и потрошачким менталитетом, немилице је трошило природне ресурсе не обазирући се на последице које трпи животна средина (сматрало се да су вода, ваздух и земљиште бесплатни и неограничено доступни).

Како се одржива економија усаглашава са концептом и принципима одрживог развоја, тако се у њу укључује и етички став садашњих према будућим генерацијама.
Економика животне средине је веома важан фактор у одрживом развоју јер објашњава употребу, трошење и деградацију природних ресурса, те креира политику сузбијања тих деградација. Теоријске поставке ове науке леже у тзв. економици благостања.

Одрживо коришћење енергије и других ресурса садржи у себи етички однос према будућим генерацијама. Како су енергија и остали ресурси (вода, сировине, материјали) предуслов развоја, тако је процес њиховог коришћења и трошења услов за остварење одрживог развоја.

Као најчешћи узрок загађења ваздуха и појаве ефекта стаклене баште посебно се издваја производња и потрошња енергије (примарне и секундарне). Зато је ограничавање емисије гасова стаклене баште (посебно СО2) део даљег одрживог развоја.

Одрживе индустријске активности

Индустрија, као и остале привредне гране и делатности, користи простор, троши ресурсе и ствара отпатке и емисије, при чему угрожава биодиверзитет. То су разлози због којих мора да усклади своје програме развоја и њихове реализације са одрживошћу, с обзиром на то да ће се у одрживом развоју ценити само оне индустријске гране које се баве производњом производа значајних за преживљавање (ти производи се после истека рока употребе прилагођавају новој намени или се уз минималне допуне и преправке поново употребљавају). Управо су иновације оно што доноси прогрес.

Кључни услов: квалитетно образовање младих

Проф. др Миодраг Брзаковић објашњава да квалитетно образовање младих подразумева подстицање њихове самосталности у критичком мишљењу, развијање аутокритицизма, као и потребу за стварањем иновација. Пословно окружење данас тражи самосталне професионалце. „Прошло је време када смо након дипломирања одлазили у компанију и тек тад се упознавали с практичном применом знања", запажа професор.

Као вишедеценијски предавач, ментор бројних завршних и научних радова и пројеката, истиче да увек настоји да подстиче креативност код младих. Сматра да професори треба да буду водичи, али да су студенти и ученици ти који истражују. „Ми смо ту да им улијемо потребна знања, да их усмеримо у односу на тему која их је заинтригирала и подржимо у виду омогућавања потребних ресурса. Сваким достигнућем постају не само паметнији већ и самопоузданији, а што су сигурнији у своје компетенције, биће и продуктивнији."

Савет младима: како напредовати у пословном окружењу

Данас предност при запослењу имају управо они који осим знања поседују вештину примене наученог у реалном окружењу. Проф. др Миодраг Брзаковић објашњава да су на МЕФ-у то препознали још пре неколико година, те су наставни процес ускладили управо са захтевима модерног пословног окружења.

Показало се да практичном наставом у компанијама и активним укључивањем на предавањима, научним скуповима, студенти имају и реалнију слику о пословном свету и начину функционисања, при том су оспособљени одмах да се укључе у пословну делатност без обимније обуке послодаваца, чиме заиста имају значајну предност у односу на друге кандидате.
„Увек кажем својим студентима - морате веровати у себе, а да бисте веровали у себе, морате имати добро знање и искуство у пракси", наводи наш саговорник и додаје да на МЕФ-у то омогућавају студентима кроз квалитетна предавања и искуство у реалним околностима.

„Поносан сам када студенте мотивишемо да учествују на научно-стручним конференцијама, када их видим у медијима јер су створили нешто иновативно и када добију позив од других образовних институција да одрже предавање, радионицу и слично, јер то је потврда да образујемо успешне пословне личности", закључује проф. др Брзаковић.

 

број коментара 0 Пошаљи коментар