Читај ми!

VKS: Trošak obrade kredita naplativ ukoliko je jasno predočen

Vrhovni kasacioni sud usvojio je dopunu svog mišljenja iz 2018. godine, prema kojem sada banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pod uslovom da je to jasno predočila u ponudi.

Zbog toga, kako se navodi u pravnom stavu VKS, odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

"Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope", navodi se u dopuni ranijeg stava.

Dodaje se da Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

Ovaj stav je zauzet na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda koja je održna juče, u utorak, 16. septembra.

Njime je, kako se navodi na sajtu VKS, dopunjen Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita usvojen 22. maja 2018. godine.

Advokatura: Stav VKS neprihvatljiv jer je na štetu građana

Advokatska komora Srbije (AKS) usprotivila se pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda (VKS) koji je objavljen danas, a u kojem se navodi da  se smatra dozvoljenom naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

U saopštenju AKS navodi se da se ovim stavom na direktan način narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa, te ocenjuje da doneti pravni stav predstavlja poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

"Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi. Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita", glasi stav VKS.

U saopštenju AKS se navodi da je advokatura već u dva navrata uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, i pokušaja da se zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje građani vode protiv banaka.

"Sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance", konstatuje AKS i tvrdi da je pravni stav koji je utvrdio Vrhovni kasacioni sud u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom praksom svih sudova u Srbiji uključujući Vrhovni kasacioni sud.

Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka, ukazuje AKS.

"Ističemo da dopuna stava o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana", navodi se u saopštenju.

Komora smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje VKS u konkretnom slučaju.

AKS najavljuje da će i ovog puta preduzeti sve korake koji joj stoje na raspolaganju uključujući i krajnje mere u cilju zaštite vladavine prava i pravne sigurnosti.

Advokatska komora Srbije poziva Vrhovni kasacioni sud da bez odlaganja pristupi razgovorima sa predstavnicima advokature, kojima bi se došlo do najboljeg rešenja u interesu građana Srbije.

Ovaj pravni stav usvojen je u četvrtak, 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja VKS, objavljeno je na sajtu tog suda.

среда, 17. април 2024.
7° C

Коментари

Istina
Зашто морамо да славимо Осми март
Re: Ministarka zdravlja????
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
Мајка
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
Rad s ljudima
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
'Ako smo pali, bili smo padu skloni.'
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво