Predavanja

Miško Šuvaković: Između progresa i katastrofe

U emisiji PREDAVANjA možete slušati snimak prvog dela izlaganja Miška Šuvakovića „Između progresa i katastrofe”, održanog 27. februara na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, u okviru ciklusa „Dvanaest umetničkih, estetskih i teorijskih revolucija 20. i 21. veka”.

Između 27. februara i 29. maja na Fakultetu za medije i komunikacije Miško Šuvaković drži niz predavanja vezanih za ključne pojmove savremene estetike i teorije umetnosti, kao što su: prelom, obrt, preobražaj, katastrofa, mutacija, emancipatorski gestovi, proboj i revolucija. Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija o kojima će biti reči u ovim predanjima tiču se likovnih i vizuelnih umetnosti, fotografije i filma, tehničkih ili novih medija, izvođačkih umetnosti, muzike i teatra, ali i samih oblika života, kulture, društva, te složenih antagonizama savremenog prirodnog i veštačkog sveta.

Kako je navedeno u programu ovog obimnog ciklusa predavanja, reč je o otvorenom kursu koji „pripada studijama složenosti zasnovanim na komparativnoj analizi i raspravi o različitim, često neuporedivim, pojavama u umetnosti, estetici i teoriji. Pojam revolucije se razmatra u poljima estetike, umetničkih praksi, nauke, teorije i filozofije, te u svakodnevnom svetu od Marksa, Kurbea, Hausmana i Dišana preko Vitgenštajna, Kuna, Kristeve i Solersa do Flusera, Kitlera, Batlerove, Grojsa, Negrija i Ransijera, odnosno, od realizma, kubizma do dade i nadrealizma do fluksusa i od konceptualne umetnosti do savremenih artivizama kao subverzivnih i konstruktivnih strategija. Cilj kursa je projekcija novog, različitog, drugog, emancipovanog, neočekivanog i ubrzanog unutar umetnosti, teorije umetnosti i estetike".

Video zapis ovog predavanja dostupan je na sajtu Fakulteta za emedije i komunikacije.

Sledeće srede, 1. maja, možete slušati drugi, završni, deo ovog izlaganja.

Urednici emisije Tanja Mijović i Predrag Šarčević.

Коментари

Divno je biti Srbin
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро "кувају"
zdenek.zigovic@seznam.cz
Дупла свадба на Златибору – младенци улетели у брак хеликоптерима
Sta smo postigli?
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро "кувају"
Re: nepostovanje
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро "кувају"
Девојке нису дошле
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро "кувају"