Lekari, veterinari i arhitekte uskoro će moći u Evropu

Kao deo procesa pridruživanju Evropskoj uniji, Srbija bi tokom ove godine trebalo da usvoji i Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju kvalifikacija. Zakonom o regulisanim profesijama obuhvaćeni su zdravstveni radnici, veterinari, arhitekte. Profesori i pravnici smatraju da bi takođe trebalo da imaju ovaj status.

U Zakonu o regulisanim profesijama nalazi se ono što je regulisano direktivama Evropske unije i omogućava nesmetan protok radne snage. U izradi Nacrta zakona učestvovali su predstavnici dvanaest ministarstava.

"Kroz donošenje ovog Zakona mi takođe treba da formiramo našu listu regulisanih profesija koja treba da bude sačinjena negde godinu i po dana pre našeg ulaska u Evropsku uniju, kao konačna. A nju će sačinjavati, tj. predlagati relevantna ministartsva", kaže Zoran Mašić, državni sekretar ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zakonom se definišu znanja koja neko treba da ima, obaveze i kompetencije. O tome se vodilo računa tokom formiranja studijskih programa radi novih akreditacija. Diploma se kandidatu priznaje po automatizmu, ali mora i da ispuni i one obeveze koja svaka nacionalna regulativa ima, tumače na Univerzitetu u Beogradu.

"Kod nas ne možete da radite ako nemate licencu. Znači oni neće imati problema sa priznavanjem i ne treba da prolaze tu proceduru, ali će morati da ispune uslove za dobijanje licence da bi kod nas ostvarivali pravo na radni odnos", navodi prof. Nada Kovačević, prorektor Univerziteta u Beogradu.

Zakonom o regulisanim profesijama obuhvaćeni su zdravstveni radnici, veterinari, arhitekte. Profeosri i pravnici smatraju da bi takođe trebalo da imaju ovaj status.

"Ako neko završi Pravni fakultet recimo u bilo kojoj zemlji na prostoru bivše Jugoslavije ili bilo gde u svetu, on dolazi na naše tržište rada bez ijednog jedinog poznavanja unutrašnejg propisa unutrašnjeg prava. Grčka zbog toga ima određen broj predmeta koji se polažu naknadno da bi se ljudi upoznali sa nacionalnim pravom", kaže prof. Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

"Zakon o regulisanim profesijama bi recimo mogao da bude zakon koji recimo štiti profesiju nastavika. Kako ćemo to izvesti to zavisi od toga šta će sve da bude konačno na listi regulisanih profesija, i kada budemo znali koji su to tačno, zakoni i koja su to tačno tela koja bi trebalo da regulišu njihov status", ističe Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja .

U Nemačkoj ili Sloveniji ima više od stotinu profesija koje su regulisali u skladu sa nacionalnim i evropskim zakonima.

broj komentara 0 pošalji komentar