Refleksije

Divna Vuksanović: Umetnost u vremenu (neoliberalnog) kapitalizma

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak, 28. februara i petak 1. marta, možete slušati tekst Divne Vuksanović „Umetnost u vremenu (neoliberalnog) kapitalizma: Adorno vs. Mikelsen”.

Autorka u tekstu otvara pitanje osvetljavanja odnosa između umetnosti i kapitalizma u savremenom dobu. Ova složena problematika tretira se iz dva ugla posmatranja koji su, kako se čini, u kontrastnom odnosu. Prvi interpretativni akcenat stavljen je na Adornovu estetičku teoriju, posmatrano u kontekstu tumačenja koji se tiče posredovanja umetnosti i društva, dok je drugi sažet u Mikelsenovoj teoriji dejstva tzv. ne-filozofske savremene umetnosti koja svojom empirijom, zapravo, može dosegnuti poziciju moći u okvirima paradigme neoliberalnog kapitalizma. Divna Vuksanović načelno ispituje oba ova pristupa aktuelnoj tematici odnosa umetnosti i društva, s obzirom na njihove osnovne intencije, domete i eventualne ishode.

Čita Aleksandar Božović.
Urednica Olivera Nušić.

 

broj komentara 0 pošalji komentar