Noćne promenade

Kompozicije Volfganga Amadeusa Mocarta, Riharda Štrausa i Feliksa Mendelsona

01.00 Rihard Štraus
Koncert za hornu broj 1 u Es duru opus 11 (16.38)
Izvode: Robert Langbajn, horna i Državna kapela iz Drezdena pod upravom Kristijana Tilemana


01.15 Volfgang Amadeus Mocart
Arije iz opere „Figarova ženidba"
Non so piu cosa son (2.40)
Voi che sapete (2.52)
Porgi amor (3.35)
Deh vieni non tardar (4.25)
Bella mia fiamma, addio (9.06)
Izvode: Anete Frič i Simfonijski okrestar Minhenskog radija pod upravom Alesandra de Markija


01.40 Feliks Mendelson
Koncertni komad za klarinet, basetni rog i klavir broj 2 u de molu opus 114 (9.10)
Pesme bez reči (9.24)
Izvode: Dmitri Aškenazi, klarinet, Pit Fernis, basetni rog i Karl-Andreas Koli, klavir


02.00 Rihard Štraus
Serenada u Es duru opus 7 (8.25)
Sonatina broj 1 Ef duru (32.39)
Izvodi: Državna kapela iz Drezdena pod upravom Kristijana Tilemana


02.40 Feliks Mendelson
Sonata za klarinet i klavir u Es duru (19.24)
Izvode: Dmitri Aškenazi, klarinet i Karl-Andreas Koli, klavir


03.00 Volfgang Amadeus Mocart
Svita u Ce duru KV399 (15.15)
Sonata za klavir u Ef duru KV 280 (17.04)
Izvodi: Kristijan Bezajdinhaut, klavir


03.35 Rihard Štraus
Metamorfoze (28.05)
Izvodi: Državna kapela iz Drezdena pod upravom Kristijana Tilemana


04.00 Feliks Mendelson
Pesme bez reči (9.34)
Koncertni komad za klarinet, basetni rog i klavir broj 1 u ef molu opus 113 (8.47)
Izvode: Dmitri Aškenazi, klarinet, Pit Fernis, basetni rog i Karl-Andreas Koli, klavir


04.20 Volfgang Amadeus Mocart
Sonata za klavir u Ce duru KV 279 (20.30)
Dvanaest varijacija u Ce duru na menuet J. K. Fišera (19.03)
Izvodi: Kristijan Bezajdinhaut, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar