Noćne promenade

Ostvarenja Jana Vaclava Vorišeka, Jana Vaclava Tomašeka, Antona Eberla i Huana Krizostoma Arijage.

01.05 Jan Vaclav Vorišek
Simfonija u De duru opus 24
Izvodi Škotski kamerni orkestar pod upravom Čarlsa Makerasa


01.3
5 Jan Vaclav Tomašek
Koncert za klavir i orkestar broj 1 u Ce duru opus 18
Izvodi Simfonijski orkestar praškog radija pod upravom Vladimira Valeka. Solista je Jan Simon, klavir


0
2.00 Anton Eberl
Klavirski trio u Es duru opus 8
Klavirski trio u Be duru opus 8
Izvode članovi trija Plejel iz Sankt Peterburga


02.5
0 Huan Krizostomo Arijaga
Uvertira iz opere Srećni robovi
Simfonija u de molu
Izvodi Škotski kamerni orkestar pod upravom Čarlsa Makerasa


03.
20 Jan Vaclav Tomašek
Koncert za klavir i orkestar broj 2 u Es duru opus 20
Izvodi Simfonijski orkestar Praškog radija pod upravom Vladimira Valeka. Solista je Jan Simon, klavir


03.5
0 Anton Eberl
Klavirski trio u ce molu opus 8
Izvode članovi trija Plejel iz Sankt Peterburga


04.1
5 Jan Vaclav Vorišek
Šest varijacija u Be duru opus 19
Fantazija u Ce duru opus 12
Šest empromtija opus 7
Izvodi pijanistkinja Olga Tverskaja

broj komentara 0 pošalji komentar