Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 13. okt 2017

21:50
Klavirski komadi Dore Pejačević
22:20
Zoran Avramović: Demokratija i ljudska prava kao izvori savremenog pesimizma