Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 10. maj 2019

20:00
Najava programa
20:02
Svetske muzičke pozornice
21:20
Razum i osećajnost – Dela Johana Šterkela
22:25
Naučni skupovi – Jovan Aranđelović: Pesništvo i filozofija
23:58
Vokalni sat – Dela Vaclava Jana Tomašeka