Читај ми!

ГРЕКО: Србија спровела већину препорука против корупције

У додатку другог извештаја о усклађености Србије са препорукама Групе земаља за борбу против корупције (ГРЕКО) Савета Европе наводи се да је Србија на "задовољавајући" начин спровела или поступила по 10 од 13 препорука из Извештаја у оквиру четвртог круга евалуације, које се односе на спречавање корупције посланика, судија и тужилаца.

Три препоруке су делимично спроведене, додаје се у овом извештају, којим се окончава поступак четвртог круга евалуације о усаглашености Србије.

У другом прелазном извештају о усклађености Србије наведено је да је осам препорука спроведено на задовољавајући начин или је према њима поступано на тај начин, а сада, према додатку извештаја, у ту групу спадају и препоруке о измени састава Високог савета судства, односно о ревидирању система оцењивања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Што се тиче народних посланика, наводи се да је Србија постигла задовољавајући ниво усклађености са већином препорука.

"Транспарентност у процесу израде закона је додатно побољшана, државни органи правовремено објављују нацрте закона на јавним веб-сајтовима, измене предлога законодавних аката стављају се на увид јавности преко интернета, успостављен је ефективнији процес учешћа јавности у законодавном процесу у прелиминарној фази, а у парламенту се организују јавна слушања о важним законима", наводи се у закључцима извештаја.

Како се додаје, још треба увести конкретне рокове у пословник Народне скупштине. Напомиње се и да се знатно смањило коришћење хитних процедура, али се оцењује да још нису уведена јаснија правила којима би се стриктније уоквирила ова пракса.

"Закон о лобирању је подржан низом подзаконских аката, као и активностима обуке и подизања свести", додаје се у извештају.

Оцењује се да је усвајањем Кодекса понашања за посланике, заједно са смерницама за његову примену, подизање свести и обука постигнут велики корак напред. Указује се и на оснивање Комисије за етику и именовање поверљивог саветника.

Када је реч о судијама и тужиоцима, наводи се да је усвајање уставних реформи омогућило примену већине препорука ГРЕКО.

У извештају се наводи да већину судија Високог савета судства сада чине судије које бирају колеге, а чланство представника извршне и законодавне власти по службеној дужности је укинуто.

"ВСС је Уставом признато као независно тело, које гарантује независност судова и судија. Предузете су мере за јачање транспарентности његових активности и његове буџетске аутономије", напомиње се у извештају.

Наводи се и да значајан део чланова Високог савета тужилаца (ВСТ) сада чине тужиоци које бирају њихови колеге, а чланови које поставља парламент именују се у оквиру процедуре, која "јача плурализам мишљења и обезбеђује извесну деполитизацију у овим именовањима".

Међутим, ГРЕКО замера то што парламент наставља да игра такву улогу у именовању неких чланова ВСТ и што је министар правде и даље члан ВСТ по службеној дужности, иако више не гласа у дисциплинском поступку.

У извештају се поздрављају нормативни оквир и методе за побољшање објективности и транспарентности процедура за запошљавање и напредовање судија и тужилаца.

Указује се и да су организоване активности обуке и подизања свести за велики број судија и тужилаца, нарочито путем Правосудне академије.

У извештају се оцењује да је систем за оцењивање рада судија и тужилаца ојачан како би се осигурала транспарентнија и правичнија процедура, а да је усвајање "Смерница за спречавање непримереног утицаја на судије" корак у правом смеру.

Напомиње се и да Етички одбор ВСС обавља своју улогу у погледу правосудне етике, укључујући именовањем поверљивог саветника.

Истовремено се поздравља усвајање Етичког кодекса за тужиоце, као и оснивање Етичког комитета ВСТ и именовање поверљивог саветника.

Истиче се и да су Законом о спречавању корупције, који је измењен према препорукама ГРЕКО, као и релевантним приручницима и водичима за јавне функционере, побољшана правила у сукобима интереса, која се примењују на посланике, судије и тужиоце.

С друге стране, делимично су примењене препоруке које се односе побољшање транспарентности законодавног поступка, измену састава Државног већа тужилаца и реформисање поступка за избор и напредовање јавног тужиоца и заменика јавних тужилаца.

среда, 21. фебруар 2024.
7° C

Коментари

Rad s ljudima
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
'Ako smo pali, bili smo padu skloni.'
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
Ministarka zdravlja????
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
Браво, доста је безобразлука
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво
medicinsko nasilje
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво