Читај ми!

Пореска управа објавила порески календар за април

Пореска управа објавила је календар пореских обавеза фирми за април према коме рок да фирме измире прве обавезе истиче сутра, 1. априла.

Рок за подношење пореске пријаве и исплату доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунате на најнижу месечну основицу за фебруар, истиче 1. априла.

До 5. априла неопходно је доставити обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у марту, као и извештаје о испуњењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за март и уплати средстава.

Следећи рок је 10. април, до када су фирме обавезне да поднесу пореске пријаве и плате порез на премије неживотних осигурања за март, као и да порески дужници из члана 10. Закона о ПДВ поднесу пријаве за порез на додату вредност (ПДВ) и плате ПДВ за март.

Рок за највећи број обавеза истиче 15. априла, до када је неопходно платити аконтацију пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за март, поднети пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности, платити разлику пореза на приход од самосталне делатности по коначном обрачуну за 2023. годину, платити порез на приход од пружања угоститељских услуга за први квартал ове године, као и доприносе за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за март.

До истог датума, фирме су обавезне да поднесу пореске пријаве о доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, као и да плате доприносе за обавезно социјално осигурање за март, да поднесу пријаве за ПДВ за март, као и за ПДВ за прво тромесечје, те да плате овај порез.

15. април је и рок за подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за март месец ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству, те обрасца ПИД ПДВ 1 за прво тромесечје ако је у том периоду испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству.

До 15. априла је неопходно платити аконтацију пореза на добит правних лица за март, затим акцизу за другу половину марта, поднети пореску пријаву за обрачун акцизе за март, као и пријаву о обрачуну акцизе на струју за крајњу потрошњу за март и платити ту акцизу.

Рок за плаћање акцизе за прву половину априла је 30. април.

недеља, 19. мај 2024.
18° C

Коментари

Re: Poreklo
Чије гене носе народи у региону
Imam novcic od 1 centa dole je vrednost ponudjena 6000 dinara
Ако пронађете ову новчаницу одмах идите код нумизматичара
Imam mali novcic 1 cent
Ако пронађете ову новчаницу одмах идите код нумизматичара
Косовски вез
Нематеријална културна баштина Србије – косовски вез
Prodajem
Ако пронађете ову новчаницу одмах идите код нумизматичара