Читај ми!

Србијагас отписао застарела потраживања; Реџовић: Нема више простора за опраштање дугова

Србијагас је на седници Надзорног одбора донео одлуку о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза из евиденције у пословним књигама предузећа са стањем са краја новембра.

Са седнице Надзорног одбора "Србијагаса" је поручено да то јавно предузеће нема више простора да опрашта дугове купцима.

Председник Надзорног одбора Муамер Реџовић, у вези са проценом ризика наплате потраживања, истакао је да у отежаним условима пословања, када се има у виду то да све обавезе морају да се плате, "Србијагас" нема више простора да опрашта дугове својим купцима.

Реџовић је додао да циљ предузећа мора да буде да се отпис потраживања у наредном периоду сведе на најмању могућу меру.

Надзорни одбор донео је и одлуку о усвајању резервисања за судске спорове.

На седници је усвојен Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана, односно о њиховом вредновању, као и Извештаj о вредновању дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања на крају године.

Надзорни одбор усвојио је и Извештај стручне комисије у вези са сагледавањем одступања тржишних вредности некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине у односу на њихову књиговодствену вредност.

недеља, 26. март 2023.
10° C

Коментари

Добар текст
Ако сте и ове године донели одлуку да промените своје навике, психолози имају неколико савета
B1 i B6 za Regeneraciju Diskova
Дискус хернија, болест 21. века
ma kakav vrabac
Дискус хернија, болест 21. века
Re: pretplata
Такса за јавни медијски сервис и услови ослобађања
RTS 2-Glavnom i odgovornom uredniku
Ко управља РТС-ом