Савремена српска музика

Слушаћете композиције Диасонанс, Гудачки квартет и Импресије за два клавира Анице Сабо.

Аница Сабо рођена је 1954. године у Београду. Студије је започела 1974. године и то на два одсека - композицију је учила у класама Станојла Рајичића и Срђана Хофмана, а на одсеку за дувачке инструменте студирала је фагот у класи Ивана Туршича. Дипломирала је композицију 1986. године у класи Срђана Хофмана. Докторске студије завршила је такође на Универзитету уметности у Београду на тему Испољавање симетрије у музичком облику - питања методологије анализе.

Након завршених студија Аница Сабо је радила у Школи за музичке таленте у Ћуприји, а потом и на Факултету музичке уметности где је током скоро четири деценије рада прошла сва звања - од асистента приправника до редовног професора теоријских предмета. Поред композиторског рада бави се и теоријским радом који заузима важно место у њеној каријери. Ова ауторка објавила је више десетина радова у разним зборницима, а њен главни фокус је усмерен на стваралаштва аутора који су значајно обележили развој српске музике, као и питањима обликовања музичког тока. Композиторски рад Анице Сабо био је усмерен на оркестарска и камерна дела, која су извођена у земљи и иностранству.

Ауторка емисије Тамара Симовић

Коментари

RTS 2-Glavnom i odgovornom uredniku
Ко управља РТС-ом
Rupe-Kraljevo
„Процветала“ рупа на путу Краљево–Рашка
Poštovanje za tekst
Дискус хернија, болест 21. века
Pozdrav...
Дискус хернија, болест 21. века
XD
Срби се најкрвавије псују