Рефлексије

Уни Викан: Мушкарац постаје жена (2)

У четири емисије циклуса Рефлексије у четвртак и петак, 2. и 3. новембра прочитаћемо текст „Мушкарац постаје жена: Транссексуализам у Оману као кључ за тумачење родних улога”, који је написала антрополошкиња Уни Викан.

Реч је о једном од пионирских огледа у области антропологије пола и рода из 1967. године, који данас има статус класичног, али и изузетно контроверзног текста. Ауторка нуди опис и анализу једног од најпознатијих примера институционализације треће, интермедијарне полне улоге у блискоисточној држави Оман, на Арабијском полуострву. У тој земљи, наиме постоји посебна полна категорија „џанита" (xanith), трансродних особа које су у биолошком погледу мушког пола, али које се не класификују као мушкарци. Баве се превасходно хомосексуалном проституцијом, што их, парадоксално, истовремено и приближава категорији жена, али и удаљава од ње. Према мишљењу Уни Викан, њихова посредничка улога омогућује да се у новом светлу сагледају обрасци концептуализације и мушкарца и жене: џанити се разликују од мушкараца по својој пасивној улози у сексуалним односима, али се могу вратити у ту категорију уколико докажу своју потентност дефлорисањем невесте; но, разликују се и од жена, по томе што се баве проституцијом, док се жене у оманској култури замишљају као чисте.

Овај текст, преузет из британског часописа Man, превела је с енглеског језика Душица Поповић.
Уредник: Предраг Шарчевић

Коментари

Nije baš lako...
Ако сте и ове године донели одлуку да промените своје навике, психолози имају неколико савета
Добар текст
Ако сте и ове године донели одлуку да промените своје навике, психолози имају неколико савета
B1 i B6 za Regeneraciju Diskova
Дискус хернија, болест 21. века
ma kakav vrabac
Дискус хернија, болест 21. века
Re: pretplata
Такса за јавни медијски сервис и услови ослобађања