Čitaj mi!

Analiza izveštavanja Javnih servisa i komercijalnih medija za prvih 15 dana 2022.

Na trećoj konferenciji za novinare članovi Privremenog nadzornog tela za praćenje medija razgovarali su o preporukama komercijalnim emiterima koji imaju nacionalnu pokrivenost i o obavezama Javnih medijskih servisa. Predstavljen je i prvi periodični izvešaj o ponašanju pružalaca medijskih usluga od 1. do 15. januara. Računalo se koliko su političari bili prisutni u informativnim programima. Osim gostovanja u emisijama, analizirali su se i politički prilozi odnosno ton izveštavanja – kao neutralan, pozitivan i negativan.

Za prvih 15 dana 2022. analiziralo se izveštavanje i javnih servisa i komercijalnih medija,  po novoj metodologiji dogovorenoj u međustranačkom dijalogu.

U tom periodu, predstavnici vlasti na RTS-u bili su u 75 procenata analiziranog programa, opozicija 10 odsto.

Na privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, opozicije, kažu u tom telu, gotovo i nije bilo. Na kablovskim televizijama bez nacionalne frekvencije zastupljenost vlasti je jednocifrena.

"Svi oni imaju problem sa odzivom političkih aktera koji se pozivaju da učestvuju u emisijama, bez obzira da li se radi o političkim debatama ili o nekim drugim temama. Jedni politički akteri hoće da idu u jedne medije, drugi politički akteri hoće da idu u druge medije i, nažalost, nama onda apsolutno nedostaje to jedno polje javne debate o najvažnijim društvenim pitanjima", kaže Rade Veljanovski, kopredsedavajući Privremenog nadzornog tela za praćenje medija.

U međuvremenu, stigle su preporuke za komercijalne medije o izveštavanju u predizbornoj kampanji. Za javne servise nacrt pravilnika.

Podelili su ga, kažu, u tri segmenta – informisanje o izbornim aktivnostima, predstavljanje izbornih lista, pravila o političkom oglašavanju. Konačna verzija biće završena do 7. februara.

"Privremeno nadzorno telo zajedno sa REM-om imalo je u vidu i izmene Zakona o elektronskim medijima koje su usvojene krajem prethodne godine tako da su se u pravilniku i u preporuci našle i norme koje se odnose na tzv. funkcionersku kampanju, odnosno na pojavljivanje javnih funkcionera tokom izborne kampanje. Takođe, usvojena je i odredba, i ona je implementirana u dva akta o kojima govorimo, koja se odnosi na objavljivanje cenovnika za političko oglašavanje", kaže Milan Todorović iz REM-a.

Privremeno nadzorno telo za praćenje medija predstaviće izveštaj i za drugu polovinu janura, kao i za prvih deset dana februara.

Od momenta raspisivanja izbora, kažu, izveštaji će se objavljivati nedeljno.