Čitaj mi!

Skupština usvojila set zakona, uvođenje platnih razreda pomera se do 2025.

Poslanici Skupštine Srbije izglasali su set zakona iz oblasti plata u javnom sektoru kojima se pomera rok za uvođenje platnih razreda do 2025. godine.

Poslanici su usvojili izmene zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, izmene zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, izmene zakona o zaposlenima u javnim službama i izmene zakona u javnim agencijama i drugim organizacijama.

Ministarka državne i lokalne samouprave Marija Obradović rekla je u načelnoj raspravi da se radi na katalogu radnih mesta koji je osnov za vrednovanje svih osnova u javnim službama lokalne samouprave i državnim organima.

"Povezali smo katalog radnih mesta koji usvaja Vlada sa aktima o sistematizaciji javnih službi. Sledeći korak je da povežemo radna mesta iz kataloga sa koeficijentima po kojima se sada isplaćuju plate u javnim službama", rekla je Obradović.

Dodala je da Ministarstvo finansija od 2019. aktivno radi na uspostavljanju novog informacionog sistema koji treba da obezbedi precizno planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta za troškove rada zaposlenih u javnom sektoru.

Objasnila je da je zato predloženo odlaganje sistema platnih razreda do 2025. uzročno povezan sa potrebom sprovođenja pouzdanih i tačnih analiza efekata sistema plata zasnovanim na podacima dobijenim iz novog informacionog sistema.

Rekla je da se nada da će se stabilizovati epidemiološka situacija u zemlji i osloboditi resursi što finansijski, što kadrovski za taj reformski proces.

Izmene Zakona o patentima zbog usklađivanja sa EU

Poslanici su izglasali i izmene i dopune Zakona o patentima, koji se, kako je obrazloženo, donosi radi usklađivanja sa najnovijim propisima Evropske unije.

Ministarka privrede Anđelka Atanasković rekla je u raspravi da se izmene odnose se na oblast certifikata o dodatnoj zaštiti i zaštiti pronalazaka malim patentima.

Dodala je da će biti izmenjen režim zaštite malog patenta, a propisan je i pravni osnov za izdavanje patentnog spisa u elekstronskoj formi.