Čitaj mi!

Dačić sa Žofreom: Parlament dao doprinos pozitivnom izveštaju Evropske komisije

Predsednik Skupštine Ivica Dačić izrazio je zadovoljstvo pozitivnim tonom i ocenom rada parlamenta u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija, a koji mu je uručio šef delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre. Dačić je podsetio da se radi na ustavnim promenama ali da taj posao nije vezan samo za skupštinu, da je vodio delegaciju na sednicu Venecijanske komisije koja je dala pozitivnu ocenu.

"Kada podvučemo crtu zajedno možemo da damo veoma pozitivnu ocenu doprinosu Skupštine Srbije sveobuhvatnom pozitivnom tonu izveštaja EK o napretku Srbije", istakao je Ivica Dačić na zajedničkoj konferenciji s Emanuelom Žofreom.

Dačić je naveo korake koje je preduzeo parlament, a koji se između ostalog tiču i rada na ustavnim promenama, smanjenja hitnih procedura, dijaloga sa opozicijom, donošenja Kodeksa čiji je cilj smanjenje zapaljivog govora...

"Raduje me i pozitivan ton, a zadovoljni smo i ocenom u izveštaju gde je konstatovan čitav niz tema i poslova na kojima smo radili", rekao je Dačić.

Značajno smanjenje hitnih procedura.

Naveo je da je pre marta 2020. godine, 19 odsto zakona i akata doneto po hitnoj proceduria od marta iste godine devet odsto i dodao da su u prvoj polovini ove godine samo dva od 75 zakona doneta po hitnom postupku.

To, kako je naveo, možda građanima i ne znači mnogo ali je bitno pošto je EK stalno upozoravala da redovna procedura podrazumeva dovoljno vremena za rasprave i konsultacije što šireg sprektra.

Kako je rekao to je bitno i zato što je parlament poštovo te stavove, uveo redovno nedeljno i mesečno planiranje aktivnosti i tačno se zna kada će biti sednice i šta je na dnevnom redu i zato nema ničega na čekanju.

Parlament je, kako je kazao Dačić, raspravio sve tačke koje su došle iz Vlade i već sledeće nedelje nastavlja rad a na dnevnom redu biće i zakoni bitni za dalji tok evropskih integracija, kao što je Zakon o zaštitniku građana.

Dačić je dodao da je uvedena praksa da se u plenumu raspravalja o izveštaju EK a ne samo na sednici Odbora za evrointegracije.

Pozitivno je, kako je rekao, ocenjena druga faza međustranačkog dijaloga sa željom da se dođe do poboljšanja izbornog ambijenta u kome će biti održani izbori u aprilu naredne godine.

Potrebno promeniti Zakon o referendumu

Dačić je dodao da je i u izveštaju EK konstantovan novi kodeks ponašanja, pripremljen uz Greko preporuke, sa ciljem da se delotvornije koristi u sankcionisanju uvredljivog ponašanja, zbog čega će kako je predviđeno biti uspostavljeno i nezavisno nadzorno telo.

"Parlament je radio dinamično, značajno je poboljšao procedure i efekat i dali smo značajan doprinos napretku Srbije u porocesu evrointegracija", rekao je Dačić i podsetio da se radi na ustavnim promenama ali da taj posao nije vezan samo za skupštinu, da je vodio delegaciju Srbije na sednicu Venecijanske komisije koja je dala pozitivnu ocenu ustavnih promena koje se tiču pravosuđa - najvećem delu načina izbora sudija i tužilaca.

"U tom smislu potrebno je promeniti Zakon o referendumu a ako to uspemo uz pozitnvo mišljenje Venecijanske komisije, nema nikave dileme da smo načinili velike korake na polju ustavnih promena i da će to biti završeno do kraja mandata ove skupštine pre raspuštanja jer bi u drugom sučaju te ustavne promene bi morale biti sporveden ispočetka u novom mandatu", istakao je on.

Žofre: Preporuke u strateškom cilju Srbije

"Izveštaj treba posmatrati kao smernice za to šta je ostalo da se uradi na polju vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, slodode medija, brobe protiv kriminala i korupicije kao i u procesuiranju ratnih zločina", rekao je Emanuel Žofre.

Naglasio je da je cilj dokumenta da podstakne sve uključene u proces reforme da nastave intenzivni rad zabeležen prethodnih meseci i da preporuke pretoče u delo u strateško cilju - članstvu ka EU.

Pohvalio je usvajanje Kodeksa ponašanja i pozvao sve strane da ne koriste zapaljivu retoriku, već da se okrenu mirnom dijalogu.

Žofre je međustarančki dijalog ocenio kao važan cilj na evropskom putu, a s obzirom da je, kako je rekao, politička klima i dalje ostala polarizovana pozvao je sve strane na konstruktivan dijalog u dobroj veri i sa ciljem da Srbija više napreduje ka EU.

Šef delegacije EU naglasio je da ih raduje usvajanje preporuka ODHIR-a.

Parlament je, kako kaže, imao važnu ulogu na polju ustavnih reformi, a u bliskoj saradnji sa Venecijanskom komisijom, koju je pozdravio.