Čitaj mi!

Ministarka pravde pozvala poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac

Ministarka pravde Maja Popović pozvala je poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac za Republičkog javnog tužioca, navodeći da je Dolovac kao tužilac odredila prioritete u svom radu u vidu odlučne borbe protiv kriminala, a posebno teških i savremenih oblika.

Maja Popović je u Skupštini Srbije kazala da je Zagorka Dolovac među prioritete navela i povećanje efikasnosti krivičnog gonjenja, jačanje međunarodne saradnje, uključujući aktivno učešće u procesu pridruživanja EU.

"Zalagala se za dosledno sprovođenje osnovnih principa u radu javnih tužilaštva u vidu primene načela samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornsti te preduzimala mere za uspostavljanje i unapređenje rada disciplinskih organa etičkog odbora i Poverenika za samostalnost Državnog veća tužilaca", rekla je Popovićeva.

Ministarka je dodala da je Republičko javno tužilaštvo pod rukovodstvom Zagorke Dolovac preduzelo niz aktivnosti radi ispunjavanja preporuka MANIVAL-a, Komiteta Saveta Evrope i Akcionog plana FATF-a radi efikasnijeg procesuiranja krivičnih dela pranja novca.

"Zahvaljujući navedenom zalaganja svih organa i tužioca u vezi sa procesuiranjem krivičnih dela pranja novca, Srbija se od juna 2019. više ne nalazi na tzv. sivoj listi što predstavlja veliki uspeh za rad u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma", rekla je Maja Popović.

Kaže da je Dolovac kao republički javni tužilac pružila punu podršku učešću javnog tužilaštva u izradi revizije i sprovođenju najvažnijih strateških dokumenata Srbije u oblasti pravosuđa, a sve u cilju jačanja vladavine prava u Srbiji.

"U toku mandata zalagala se za povećanje broja nosilaca javnotužilačkih funkcija i starala se da javno tužilaštava budu adekvatno opremljena i obučena kroz usavršavanje zaposlenih", rekla je ministarka pravde.

Navela je da je Dolovac unapredila međunarodnu saradnju javnog tužilaštva kroz otvaranje kancelarije Republičkog javnog tužilaštva u Eurodžastu što je omogućilo da Srbija bude pouzdan partner.

Posle sprovedenog javnog konkursa Državno veće tužilaca je, objasnila je Popovićeva, na sednici 15.juna utvrdilo listu kandidata za izbor Republičkog tužioca dok je vlada na sednici 24. juna usvojila predlog odluke o izboru tužioca i predložena je Zagorka Dolovac.

Dolovac je rođena u Novom Sadu, završila gimnaziju u Sremskim Karlovcima, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine, a pravosudni uspit položila je 1992. godine.

Od 2004. godine do 2007. bila je zamenik okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, od 2007. do 2009. bila je v. d. okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Od 1. januara 2010. godine je Republički javni tužilac.

Poslanici o reformi pravosuđa, pritiscima na sudije...

Pored rasprave o Dolovčevoj, i o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Visokom savetu sudstva, poslanici većine su komentarisali reformu pravosuđa iz 2009. godine koja je koštala građane 44 miliona evra. 

Poslanik Pokreta Socijalista imao je primedbe na izmene i dopune Zakona o sudijama.

"Više su u pitanju problemi sa merilima i kriterijumima nego što je pitanje problema da li neko treba da bude razrešen zato što je zaradio ocenu 'ne zadovoljava'", naveo je Đorđe Komlenski.

Popovićeva je odgovorila da se se stručnost zahteva i za vreme izbora. "Ako se u budućnosti bude desilo da neki od sudija ima negativne ocene u smislu da mu je veliki broj odluka ukinut, to će se u budućnosti odlučivati u disciplinskom postupku kao nesavestan rad".

Najavljujući podršku izboru Dolovčeve, poslanicu su ocenili i da pojedini opozicioni lideri vrše pritisak na pravosuđe, kao i da se pojedine sudije pojavljuju u medijima suprotno Poslovniku o radu.

Poslanica SNS-a i predsednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević istakla je da su za pravosudni sistem Srbije kritične bile 2008. i 2009. godina, navodeći da su tadašnji postupci vlasti bili pogrešni, jer su, kaže, bili usmereni na politički uticaj na sudstvo.

Šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević je takođe prokomentarisao reformu pravosuđa iz 2009.godine.

"Danas se mogu često čuti kritike od onih koji su 2009. godine sproveli čuvenu reformu pravosudnog sistema kada je više od 3.000 sudija i tužilaca ostalo bez posla u samo dva dana bez obrazloženja. To je koštalo građane 44 miliona evra", rekao je Milićević.

Kako kaže, oni koji kritikuju danas su oni koji su narušili ugled srpskog pravosuđa na međunarodnom planu.

Za predsednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sporno je nekoliko kandidata za predsednike sudova.

Prethodno je Izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija Žak Pavlović, u ime tog Saveta, predložio Skupštini Srbije 13 kandidata za predsednike sudova.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">