Čitaj mi!

Vujović: Zabrana izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima za dugoročno očuvanje prirode

Jedan od ključnih razloga za predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima, čime se obezbeđuje dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti zbog kojih je određeno zaštićeno područje i proglašeno, istakla je u Skupštini ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Obrazlažući izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, Irena Vujović je u Skupštini Srbije rekla da se u tom propisu "definiše načelo predostrožnosti u slučajevima kada postoji pretnja nastanka štete za zaštićeno područje i područe ekološke mreže i kada imamo nedovoljno naučnih podataka".

"U tim slučajevima nedostatak naučnih podataka neće biti uzet kao razlog za nedonošenje odluke, odlaganje ili nepreduzimanje mera za sprečavanje ugrožavanja vegetacije i prirode", istakla je ministarka.

Navela je da se izmenama zakona ostvaruje niz pozitivnih efekata, pre svega uvođenje načela predostrožnosti omogućava se da se u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za prirodu adekvatno i blagovremeno reaguje odmah.

Vujovićeva je rekla da preuzimanjem obaveza akta o uslovima zaštite prirode Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, kao i pokrajinski organ ima mogućnost boljeg uvida i blagovremenog reagovanja za sve radove i aktivnosti o zaštićenim područjima prve i druge kategorije.

"Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode omogućiće se i povećanje površine pod zaštićenim područjima i ispunjenje ciljeva definisanih prostornim planom Srbije", ocenila  je ministarka.

Podsticajna sredstva u budžetu Srbije

Predložene izmene, prema njenim rečima, preciziraju i obezbeđuju podsticajna sredstva u budžetu Srbije za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti za opštine na čijoj teritoriji se uspostavlja područje koje je proglašeno kao zaštićeno.

"Značajna izmena se odnosi na to da akt o uslovima zaštite prirode za nacionalne parkove i zaštićena područja prve i druge kategorije, koja proglašava vlada, donosi ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, a za zaštićena područja u pokrajini nadležni organ pokrajine", dodala je Vujović.

Istakla je da planovi i programi koji su u pripremi, a koji mogu da imaju značajan uticaj na cijeve očuvanja i celovitosti ekološki značajnog područja, mogu biti doneti samo nakon sprovedenog postupka ocene prihvatljivosti.

Izmene i dopune Zakona o vodama uređuje vodu, kao jedan od najvažnijih elemenata životne sredine, odnosno vodno zemljište kao dobro od opšteg interesa.

Predloženim promenama Zakona o vodama vrši se, kaže, usaglašavanje iz tog zakona sa odredbama usvojenih zakona i to Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o prekršajima, Zakona o zaštiti podataka ličnosti, kao i Zakona o javnoj svojini.

Vujović je kazala i da se izmenama Zakona o vodama neposrednom pogodobom može dati u zakup vodno zemljište, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje...

"Predlogom zakona je propisano da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup i neposrednom pogodbom za plutajuće objekte koji su postavljeni na vodnom zemljištu na teritoriji Beograda do dana stupanja na snagu tog zakona", objasnila je ministarka Irena Vujović.