Čitaj mi!

Nacrt zaključaka Saveta ministara EU: Srbija napredovala, ali mora bolje u vladavini prava

Savet ministara EU pozdravlja ukupne rezultate koje je Srbija do sada postigla u pregovorima o članstvu, uz ocenu da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore, stoji u nacrtu zaključaka Saveta ministara Evropske unije o proširenju i svim zemljama u tom procesu, u koji je RTS imao uvid.

EU pozdravlja činjenicu da je Srbija do sada otvorila 18 od ukupno 35 poglavlja i prihvatila novu metodologiju proširenja, a kada je reč o ekonomiji, pozdravlja "kontinuirani napredak ka razvoju funkcionalne tržišne ekonomije", navodi se u tekstu koji bi Savet ministara opštih poslova trebalo da usvoji na sastanku 8. decembra.

"Savet EU žali što napredak u vladavini prava nije bio tako brz i efikasan kao što se očekuje od zemlje koja vodi pregovore i poziva Srbiju da demonstrira političku volju, značajno ubrza reforme i pruži konkretne i opipljive rezultate u ovoj, kao i u drugim temeljnim oblastima", navodi se u dokumentu u kojem zemlje članice iznose svoj stav o procesu proširenja.

Savet EU pozvao je Srbiju da se u narednom periodu fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Ponavljamo svoj poziv Srbiji da garantuje bezbedan i povoljan ambijent za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija", stoji u nacrtu.

Ministri EU naglašavavaju potrebu da se "osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija" i pozivaju parlamentarne i političke snage da se angažuju u međustranačkom dijalogu koji vodi Evropski parlament, kako bi se postigao "širok međustranački i društveni konsenzus o reformama vezanim za EU".

U tekstu zaključaka pohvaljuje se angažman Srbije u različitim inicijativama regionalne saradnje i pozdravlja nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Savet ministara očekuje da se Srbija uključi u dijalog u "dobroj nameri i u duhu kompromisa kako bi postigla sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU".

"Ovaj sporazum treba da se odnosi na sva nerešena pitanja i doprinose regionalnoj stabilnosti, što je presudno i za napredak Srbije i Kosova ka EU", stoji u dokumentu o procesu proširenja EU i naglašava da Savet minstara "snažno očekuje da će se svi prethodnih sporazumi poštovati i sprovoditi".

div id="adoceanrsvdcfhklggd">