Čitaj mi!

Projekat "Beograd na vodi" - pomera se rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju

U skupštinsku proceduru upućena je izmena Zakona o utrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograda na vodi", koja se odnosi na pomeranje roka za podnošenje predloga za eksproprijaciju.

Izmenom zakona precizirano je da se rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju produžava sa pet na sedam godina.

Predlaženo je da izmena zakona stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" budući da za to, kako se navodi u obrazloženju, postoje naročito opravdani razlozi.

Ti razlozi se, dodaje se, ogledaju u neophodnosti nastavka sprovodenja postupaka eksproprijacije nepokretnosti koje se nalaze u okviru Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi", a predviđene su za eksproprijaciju.

U obrazloženju izmene zakona navodi se da je produžetak roka potreban, jer do sada nije završen postupak eksproprijacije nepokretnosti koje se nalaze u okviru Prostornog plana veznaog za projekat "Beograd na vodi", a predviđene su za eksproprijaciju.

Vada je navela i da imajući u vidu otežane uslove rada organa u čijoj je nadležnosti preduzimanje radnji i vođenje postupaka predviđenih ovim zakonom, a usled izbijanja pandemije virusa COVID 19 i uvođenja vanrednog stanja nije bilo uslova za izmenu člana 6 zakona, kojim je propisan rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju do 14. aprila 2020. godine

Vlada Srbije je navela i da za sprovođenje izmene zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">