Čitaj mi!

Američka privredna komora predala novoj vladi preporuke za oporavak privrede

Američka privredna komora u Srbiji pozdravila je imenovanje nove vlade u Nemanjinoj, kao i napore svih učesnika u borbi protiv koronavisura. Istovremeno, predložila je konkretne mere za rešavanje problema u privredi. U Komori nagalašavaju da je za oporavak privrede neophodno raditi na razvoju eUprave, unapređenju vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i zdravstvenih usluga.

Predsednik Američke privredne komore Zoran Petrović naglasio da će sa novom vladom raditi na očuvanju zdravlja građana, radnih mesta i što efikasnijem oporavku srpske privrede.

"Apelujem na novu vladu da nastavi sa radom na unapređenju efikasnosti zdravstvenih usluga i elektronskih servisa, uz dalje unapređenje vladavine prava i poreske predvidljivosti, jer su ovo oblasti koje uslovljavaju brzinu oporavka", naveo je Petrović.

Američka privredna komora formulisala je četiri prioritetna cilja za podizanje kapaciteta javne uprave i oporavak privrede: kontinuirani razvoj eUprave, dalje unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa­, unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga, kao i unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja.

Kontinuirani razvoj eUprave 

Efikasna eUprava državi i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova, uz istovremeno povećanje transparentnosti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

U tom smislu potrebno je omogućiti dostavu dokumentacije elektronskim putem bez naknadnog donošenja papirnih dokumenata, smanjiti administrativne prepreke za devizna plaćanja, naplatu i kreditne poslove uz koordinaciju sa Poreskom upravom, ali i omogućiti elektronsku komunikaciju sa svim graničnim službama.

Potrebno je takođe obezbediti kontrolu nedozvoljene trgovine na internetu, posebno u oblasti lekova i medicinskih sredstava, ali i razmenu podataka između javnog i privatnog sektora.

Unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa

Da bi građani imali državu koja se temelji na vladavini prava, potrebno je obezbediti automatsku dostavu sudske dokumentacije u elektronskom obliku, kako bi se izbegla odlaganja ročišta zbog neuspelih uručenja, a za vreme trajanja epidemije omogućiti veći broj procesa preko video-konferencijske veze.

Proširivanje aplikacije za digitalizovano vođenje predmeta (eSud) sa Upravnog suda i na ostale sudove, olakšalo bi rad sudova, a formiranje sudskih timova po ugledu na Privredni apelacioni sud skratilo bi većinu postupaka.

U Američkoj privrednoj komori navode i da treba uskladiti lokalne sudske prakse sa presudama Evropskog suda pravde kako bi primena propisa koji se usklađuju sa EU propisima, bila osigurana i na nivou pravosudne zaštite.

Unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga

Imajući u vidu da je zdravstvo pod velikim pritiskom, neophodno je dodatno ulagati u njegov razvoj i eliminisati prepreke koje to sprečavaju.

Zato je važno obezbediti pi-si-ar testiranja na zahtev kompanija i omogućiti uzimanje uzoraka u prostorijama poslodavca, organizovati bolji pristup zdravstvenim uslugama i terapijama za ne-kovid pacijente i osigurati izdavanje dozvola, obnova i promo materijala za lekove u zakonskim rokovima.

Unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja

Predvidivost poreskog sistema i parafiskalnih opterećenja jedan su od ključnih parametara za potencijalne investitore prilikom donošenju odluka o investiranju.

"Kako bismo ih zadržali, ali i povećali nivo domaćih i stranih investicija neophodno je zadržati ili smanjiti fiskalno i parafiskalno opterećenje, a sve izmene poreskih propisa obavljati nakon sprovedene javne rasprave i konsultacija sa privredom", zaključuje se u saopštenju Američke privredne komore.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">