Kancelarija EU u Prištini: Predlog zakona o OVK podriva slobodu izražavanja

Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da nacrt zakona o zaštiti vrednosti OVK sadrži odredbe koje mogu da ugroze slobodu govora.

U objavi Kancelarije EU u Prištini na Fejsbuku se navodi da se moderne demokratije oslanjaju na kritički nadzor i debate kako bi se raspravljali i tumačili istorijski događaji radi postizanja napretka. 

"Oslobodilačka vojska Kosova je integralni deo istorije Kosova", navode iz Kancelarije EU u Prištini.

Dodaje se da nacrt zakona o zaštiti ratnih vrednosti OVK sadrži odredbe koje stvaraju ozbiljnu zabrinutost pošto se odnose na prava ljudi da iznesu svoje mišljenje.

"Te odredbe podrivaju i kažnjavaju slobodu izražavanja, važan element osnovnih evropskih vrednosti i prava koje garantuje ustav Kosova i Evropska konvencija o ljudskim pravima", saopšteno je iz Kancelarije EU.

Dodaje se da pozivaju kosovske zakonodavce da preispitaju takve odredbe.

"Ukoliko bude usvojen u trenutnom obliku, ovaj zakon će podriti lokalne i međunarodne napore za ojačanje poštovanja osnovnih prava na Kosovu", saopštila je Kancelarija EU u Prištini.