Usvojene izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi kojima se postiže bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova. Poslanici manjina ubuduće na svom jeziku u parlamentu. 

Uključivanjem u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave i građani će imati mogućnost da kažu šta da se gradi, a javnost će biti uključena u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenta.

Važna novina je da će pet odsto ukupnog broja građana sa biračkim pravom biti dovoljno da se pokrene građanska inicijativa. 

Zakonom je predviđeno i da je minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine odnosno Skupštine grada 24 časa, čime se sprečava zloupotreba ovlašćenja u pogledu neprimerenog roka za sazivanje sednica skupština, što omogućava njihov bolji rad. 

Broj lokalnih funkcionera zavisiće od broja stanovnika opštine ili grada, a uređuje se i položaj mesnih zajednica u težnji da one budu mesto gde će se prepoznati problemi i razgovarati o potrebama građana. 

Opštine i gradovi se podstiču na saradnju i zajedničko obavljanje poslova poput komunalnih i inspekcijskih.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama.

Poslanici manjina ubuduće na svom jeziku u parlamentu

Narodnim poslanicima, pripadnicima nacionalnih manjina omogućeno je da se obraćaju Skupštini Srbije na svom jeziku, a uslove za to obezbedio je parlament.

Reč je o pripadnicima manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu prema poslednjem popisu dostiže najmanje dva odsto, a šansu da se obraćaju na jeziku svoje manjine omogućile su im izmene Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, koje je usvojila Skupština Srbije.

Izmenama zakona previđeno je i da u mestima i gradovima u kojima nacionalna manjina dostiže 15 odsto ukupnog stanovništva nazivi ulica, trgova, naseljenih mesta i drugi toponimi ispisuju na jeziku te manjine.

Predviđeno je da Skupština jedinice lokalne samouprave utvrdi statutom koja su to naseljena mesta imajući u vidu tradicionalnu naseljenost pripadnika nacionalne manjine i prethodno pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta te nacionalne manjine.

Izmenama Zakona o nacionalnim savetima koje su skupština danas usvojila jasnije su definisana ovlašćenja tih saveta, smanjenja prekomerna politizacija i transparentniji rad nacionalnih saveta.

 

broj komentara 0 pošalji komentar