Čitaj mi!

Pirot: Nedostatak pedijatara u Domu zdravlja

Dom zdravlja u Pirotu, prema važećim normativima, ima dovoljan broj pedijatara u Dečijem dispanzeru. Međutim, realnost je potpuno drugačija. Nedostatak lekara redukovao je preventivne aktivnosti, uslovio gužve i ukinuo rad savetovališta za mlade.

Normativi za primarni nivo zdravstvene zaštite su, prema rečima lekara, odavno zastareli. Posledica toga su i problemi u organizaciji rada lekara. Razvojno savetovalište radi samo u jednoj smeni.

 

"Više ne poštujemo to da se insistira da se pregled obavlja kod izabranog lekara. Zbog insistiranja iz vrtića da se i zdrava deca dovode na kontrolne preglede, nakon završenog lečenja, tu imamo problem jer se deca ponovo vraćaju u infektivnu sredinu", ističe dr Gordana Madić, načelnica Školskog dispanzera. 

Dve godine korone, zaustavile su sistematske preglede i redovnu vakcinaciju školske dece. Sada, uz dodatno angažovanje lekara, nadoknađuju se preventivni pregledi. 

"Mi imamo samo jednog pedijatra u školskom dispanzeru i četiri lekara opšte prakse. Teško je organizovati rad i ove redovne aktivnosti, jer se ne može predvideti koliki će broj pacijenata da se javi dnevno", ističe dr Julija Rančić, pedijatar. 

U Domu zdravlja Pirot ističu da je veoma važna preventivna zdravstvena zaštita. Međutim, razvojno savetovalište trenutno od zdravstvenih saradnika ima samo logopeda, a nedostaju socijalni radnik, pedagog i psiholog.

"Osipanje kadra u donosu na prethodni period je evidentan u Domu zdravlja. Ja ne mogu reći da je on ispod normativa, ali opet potvrđujem ovu činjenicu, da su nam ovi normativi dosta restriktivni. Pedijatri u školskom i predškolskom dispanzeru, sa ovim brojem koji je u okviru normativa, jedva uspevaju da zadovolje svakodnevne potrebe, računajući na one preventivne mere koje su prioritet i svakako narastajuće zahteve onog dela bolesne populacije", kaže dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja Pirot. 

Suspendovan je i rad Savetovališta za mlade, što je kako naglašavaju u dečijem dispanzeru, velika šteta, jer se mlada populacija, koja sazreva ostavlja bez vrlo važnih životnih saveta, koji su vezani za njihovo odrastanje.