Čitaj mi!

Kamp Vlasina, lepota flore i faune uz stihove o prirodi

Vlasinsku visoravan odlikuju prirodne lepote i retkosti - različitost flore, faune i ekosistema. Zbog toga je pogodna za naučna i terenska istraživanja, pa je često posećuju biolozi, ekolozi i studenti.

"U očima medno bilje, na ramenima ptice, oko ruku obavijen potok i frule, zeleni medni prah što prijatno opseda lice, i šećer nevidljivi iz jabuka što ne mogu da trule. Ali prvo i prvo, treba zasaditi drvo", kazuje stihove Natalija Stojanović, studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

 

Uz stihove posvećene prirodi, počinje dan u prirodi. Studenti i studentkinje Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu istražuju teren Vlasinske visoravni, akcenat je na hidrobiologiji, botanici i zoologiji.

"U okviru hidrobiološkog dela smo se bavili proučavanjem vrsta, živog sveta u vodi, najviše vodenog ekosistema, odnosno, proučavali smo izvore, potoke i jezera", navodi Anastasija Živković, studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

"Ovih dana radili smo kvalitet vode, uz pomoć nekoliko stručnih metoda i došli smo do zaključka da je zapravo odličan kvalitet vode na Vlasini", dodaje Ivona Stojanović, studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Vlasina je zaštićeno područje, stanište mnogih retkih biljnih i životinjskih vrsta, dragocena za praktičnu nastavu budućih ekologa i biologa.

"Naš cilj jeste da upoznamo ljude sa onim živim svetom koji živi u vodama, jer bez tog živog sveta, ti vodeni ekosistemi nikako ne bi bili onakvi kakvi su sada", ističe Ana Savić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

"Tresetište ovog tipa, područje ovog tipa, je vrlo nekarakteristično za deo Evrope u kome se nalazimo, i upravo stoga je i nešto što bi trebalo da bude očuvano", kaže Jelka Crnobrnja Isailović, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Redovni su posetioci Vlasine i članovi Naučno-istraživačkog društva "Josif Pančić" iz Novog Sada. Posle njihovih kampova nastalo je više od 20 naučnih radova.

"Na kampu imamo ljude koji se bave istraživanjem osolikih muva, tvrdokrilaca, puževa, gljiva, ptica. I već sada sa ponosom možemo reći da imamo neke nove stvari koje će biti publikovane u nekom od naučnih radova", navodi Mihajlo Vujić, student Biološkog fakulteta u Beogradu.

"Ovde je bilo dosta i studenata koji su danas i doktori nauka, koji će biti doktori nauka, ali takođe imamo dobru saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša jer radimo monitoringe vodozemaca, gmizavaca, biljaka", objašnjava Novica Stanković, šef Čuvarske službe PIO Vlasina.

Od 2012. godine kraj Vlasinskog jezera održavaju se prolećni, letnji i jesenji kampovi. A u junu, kada se obeležava Dan zaštite životne sredine, mladi su fokusiraniji da prirodu očuvaju.