Čitaj mi!

Ugrađen prvi pejsmejker u šabačkoj Opštoj bolnici

Plan je da se ova hirurška intervencija redovno radi u toj ustanovi.

Prva ugradnja pejsmejkera u šabačkoj bolnici trajala je nešto duže nego što je to uobičajeno,  završena je uspešno. Za ovu hirušku intrevenciju, u toj ustanovi obučena je doktorka Jelena Peranović.

" Presrećna sam što smo prvi put uradili i ugradili, novu tehnologiju uveli u našu šabačku bolnicu. To će da bude veliki korak napred, za našu budućnost i za interventnu kardiologiju,''optimistična je doktorka Peranović.

Ugradnji pejsmejkera prethodile su duge pripreme i edukacije. Intervencija je urađena uz nadzor kolega iz Beograda.

[Ch: prof dr Siniša Pavlović, Pejsmejker centar KCS]
" Mi danas predviđamo još jednu najmanje, a možda i dve intrevenije," kaže prof. dr. Siniša Pavlović, Pejsmejker centar KCS ," to će biti neki princip, kada se pokaže potreba za bolesnicima u početku uz našu superviziju, a kasnije samostalno, sa nekom trajnom supervizijom, koja podrazumeva da svi ljudi koji su školovani u našem centru imaju, ako mogu da kažem, leđa.''

" Interventna kardiologija kreće da se razvija! Sad je bilo to sve u smislu edukacije, pripreme, od danas realizacija. Idemo dalje, ovo je veliki korak, nećemo da stanemo,'' kategoričan je dr. Slobodan Popović, direktor OB Šabac.

U šabačkoj bolnici kažu da, osim ugradnje pejsmejkera, uskoro očekuju uvođenje i novih procedura. nabavku opreme pratiće i  stalna edukacija zaposlenih.