Čitaj mi!

Istorijski arhiv Toplice u novom prostoru i digitalnom obliku

Istorijski arhiv Toplice čuva dokumenta starija od vek i po iz sve četiri opštine Topličkog okruga. Za potrebe korisnika 4.000 metara arhivske građe smešteno je na novim policama prostora adaptiranog po najvišim standardima

Građevinsku dozvolu izdatu pre pola veka, Predrag Slavković iz Prokuplja, našao je u Istorijskom arhivu Toplice za samo nekoliko minuta.

Građani najčešće traže dokumentaciju vezanu za restituciju i povezivanje radnog staža, ali i tragaju za svojim korenima jer ima sačuvanih dokumenata još iz 19. veka.

„Najstariji dokument koji čuvamo je dvojezična turska tapija iz 1884. godine. Najveći deo građe nastao je posle Drugog svetskog rata. Građu delimo na fondove, porodične, lične i zbirke“ navodi Ana Kaličanin, arhivar.

Arhiv je osnovan pre 85 godina i radio je u lošim uslovima. Poslednjih godina u opremanju prostora uloženo je više od dvadeset miliona dinara, a samo protekle godine Ministarstvo kulture i Grad Prokuplje izdvojili su gotovo polovinu te sume kako bi ova ustanova trajno rešila problem čuvanja arhivske građe.

„Mi smo radili i funkcionisali u tri kancelarije, sada imamo preko 500 kvadrata kancelarijskog prostora za sređivanje arhivske građe. Nekada smo imali statične metalne police, sada imamo arhivske metalne police. U tim klasičnim statičnim metalnim policama u jednom ovakvom depou moglo je da se smesti do 300 metara dužnih arhivske građe, sada u jednom ovakvom depou koji poseduje pokretne arhivske police može da se smesti do 550 dužnih metara arhivske građe“, naglašava Milan Stojanović, direktor Istorijskog arhiva Toplice.

Kompletna arhivska građa preko 600 fondova čuva se i u elektronsom obliku.