Završeno pet kilometara nove obaloutvrde kod Šapca

Završena je izgradnja nasipa na Savi, dužine 5 km. Ova obaloutvrda, izgrađena sredstvima Evropske unije, štitiće šabački kraj od visokog vodostaja Save, koji je u vreme majskih poplava 2014. zabeležen kao rekordan.

Obala bez bedema, selo bez zaštite tako je na Čevrnitiji zabeleženo 1927. godine. Pridošli ruski mašinista Ivan Trejgut, organizovao je meštane, i uz potvrdu stručnosti nemačke firme, za vodnu zadrugu izgradio je i održavao prvu crpnu stanicu u šabačkom kraju na Savi. Fotografije iz porodične arhive potomaka, retki su sačuvani dokumenti o početku pravljenja nasipa uz reku. O značaju Ruskih graditelja malo se zna, ali se ne zaboravlja strah od poplave pre 6 godina i rekordnih 666 centimetara vodostaja Save.

 

"Bilo je opasno, a sada mirno spavamo nemamo nikakve bojazni od vode. Bojazan je nestala sa završetkom pet kilometara nove obaloutvrde od Drenovca do Čevrntije. Šabački kraj od Save sada brani nasip, širok u osnovi 50, na vrhu 6 metara. Više od godinu i po dana, sa preko 20 građevinskih mašina, trebalo je za zaštitu po najvišim građevinskim standardima", kaže Milorad Burmazović iz Drenovca.

Duško Vojinović, šef gradilišta "Jugokop Podrinje" iz Šapca kaže da je ovaj nasip urađen u slojevima: "Urađen je u 14 do 16 slojeva, utrošeno je 600.000 kubika zemlje, 300.000 kubika peska i negde 30.000 kubika rizle. Nasip je siguran, mi pružamo garanciju, svaki sloj je ispitan".

Kada se završe pristupni putevi i dorade na starom delu nasipa ovog leta, počeće i garantni rok. Oko 30.000 hektara obradivog zemljišta i više od 120.000 stanovnika konačno je sigurno od poplava. Za zaštitu nasipa zadužen je čuvar.

"Svaki dan obiđem nasip, 10 kilometara je moj teren da ne bi životinje pa i ljudi oštetili nasip i kasnije kada dođe do visokih voda da ne bi došlo do proboja, sada je mnogo lakše i mnogo bolje", kaže Nebojša Kolarić iz Vodoprivrednog preduzeća "Sava" u Šapcu.

Nov nasip viši je od prethodnog za dva metra i završava se na Čevrntiji gde je i pre skoro sto godina započela priča o zaštiti od Save. Na Čevrntiji i grob Ruskog građevinca mašiniste kao potvrda istorije, ali i zalog budućim generacijama za poštovanje reke i brige o obaloutvrdi.