Čitaj mi!

Tužilaštvo: Poverenik može da vidi spise o Cvijanovoj smrti

Više javno tužilaštvo u Beogradu omogućilo je povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uvid u spis predmeta koji se tiču okolnosti pod kojima je preminuo advokat Vladimir Cvijan, koji je nađen utopljen u Dunavu u januaru 2018. godine.

Odluku da se omogući uvid u spis predmeta koji se tiču okolnosti pod kojima je preminuo  Vladimir Cvijan, tužilaštvo je donelo u drugostepenom postupku po zahtevu poverenika, a pošto je prethodno odbilo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja advokata Ivana Ninića da mu se omogući uvid u spise ovog predmeta, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ukazuje se, da je Ninićev zahtev odbilo imajući u vidu osnovno ustavno i zakonsko pravo svakog pojedinca na zaštitu podataka o ličnosti, kao i odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a posebno imajući u vidu način na koji je zloupotrebljena smrt Cvijana u medijima i sumnju u, kako navodi, pravi interes koji se krije iza javnih istupanja advokata Ninića.

Dodatno, tužilaštvo ukazuje da bi dostavljanje predmeta na uvid ozbiljno ugrozilo pravo na privatnost, odnosno na zaštitu ličnih podataka i to ne samo preminulog lica već i članova njegove porodice, kao i poštovanje prema preminulom licu, njegovom dostojanstvu, stečenom ugledu i časti za života, a imajući u vidu prirodu traženih informacija i sadržine navedenog predmeta.

Dopisom od 6. januara Više javno tužilaštvo u Beogradu je obavestilo poverenika da je potrebno da se predstavnik njegove kancelarije obrati tužilaštvu radi zakazivanja termina u kome će mu biti omogućen uvid u spis predmeta u vezi sa okolnostima pod kojima je preminuo Cvijan.

Tužilaštvo je prošle godine u martu obelodanilo da je telo Cvijana pronađeno 5. januara 2018. godine na desnoj obali Dunava, na 1164. kilometru desne obale ove reke, u vodi, oko 7 metara od obale.

Nakon obdukcije, zajedno sa toksikološkom analizom, utvrđeni su njegov identitet i uzrok smrti.