Čitaj mi!

Optužnica: Šalja u Kukešu tukao i mučio zatvorenike

Bivši pripadnik OVK Pjetr Šalja zvani Ujku tereti se optužnicom tužioca kosovskog specijalizovanog veća da je od 17. maja 1999. do 5. juna 1999. sa drugim pripadnicima OVK, policije i stražarima zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukešu, u Albaniji.

Zajednički cilj delovanja podrazumevao je proizvoljno zatvaranje, surovo postupanje, mučenja i ubistva, navodi se u dopunjenoj optužnici protiv Pjetra Šalje (58), koju su objavila kosovska specijalizovana veća sa sedištem u Hagu, nakon što je u četvrtak iz Belgije izručen Hagu i smešten u pritvor.

Šalja se tereti u četiri tačke optužnice za individualnu krivičnu odgovornost za ratne zločine "proizvoljno lišavanje slobode", "surovo postupanje", "mučenje" i ubistvo", izvršenih u fabrici metala u Kukešu približno od 17. maja 1999. do 5. juna 1999.

Ova krivična dela je, kako smatra tužilac, izvršio svojim činjenjem i nečinjenjem opisanim u optužnici i svojim učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu.

Među drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, koji su imenovani u ovoj optužnici, su Sabit Geci zvani Copa i Džemšit Krasnići.

Tokom čitavog perioda na koji se odnosi optužnica, Oslobodilačka vojska Kosova je svoju bazu u bivšoj fabrici metala u Kukešu u Albaniji koristila za razne vojne svrhe, kao što su prijem, čuvanje i distribucija opreme i zaliha, regrutovanje dobrovoljaca i priprema i tranzit pripadnika OVK koji su odlazili na borbene linije ili se vraćali sa njih.

Takođe su u njoj zatvarana saslušavana lica za koja se sumnjalo da sarađuju sa vlastima SR Jugoslavije i Srbije ili da ne podržavaju OVK.

"Krivična dela navedena u ovoj optužnici izvršili su izvesni pripadnici OVK protiv lica zatvorenih u fabrici metala u Kukešu. Sve žrtve tih krivičnih dela bile su građani SRJ koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima", navodi se u optužnici i dodaje da je Šalja bio svestan činjenice da je u toku oružani sukob i znao je da su žrtve lica koja nisu aktivno učestvovala u neprijateljstvima.

Prisilni fizički rad

Pjetr Šalja se tereti da je sa umišljajem učestvovao u proizvoljnom pritvaranju i držanju lica u zatočeništvu u fabrici u Kukešu, gde su pritvorenici u improvizovanim ćelijama svakodnevno premlaćivani i zlostavljani kako fizički tako i psihički, uključujući pretnje smrću i nanošenje teških telesnih povreda, strah, ponižavanje, diskriminaciju na političkoj osnovi, zastrašivanje, maltretiranje, saslušavanje i prisilne ili iznuđene izjave i priznanja.

"Zatvorena lica su fizički i psihički zlostavljana u prisustvu drugih zatvorenika. Neka lica su tokom zatočeništva bila prisiljavana na fizički rad", piše u optužnici.

Šalja je, kako se navodi, sam i sa drugim pripadnicima OVK tukao osobu ili osobe, između ostalog, pendrecima, metalnim šipkama, pištoljima, bejzbol palicama i noževima.

U optužnici se, pored ostalog, navodi da su 4. juna 1999. ili približno tog datuma izvesni pripadnici OVK, među kojima je bio i Šalja, svirepo pretukli jednog zatvorenika. 

Manjak hrane i loša higijena

Premlaćivanje je trajalo do duboko u noć i pripadnici OVK koji su učestvovali u tom zlostavljanju su na zatvorenike pucali i ranili ih… Posle su nastavili da ih tuku zbog čega su neki preminuli.

Pritvorenici su držani u Kukešu bez dovoljno hrane i vode u neadekvatnim sanitarnim i higijenskim uslovima, kao i u neadekvatnim uslovima smeštaja i zdravstvene brige.

Šalja je 15. aprila izručen Hagu iz Belgije, gde je 16. marta uhapšen po nalogu specijalizovanih veća i smešten je u pritvorsku jedinicu.

Na prvom pojavljivanju pred sudijom 19. aprila biće pozvan da se izjasni o optužnici i krivici, odmah ili u roku od 30 dana.

Inače, zločini u Kukešu po komandnoj odgovornosti na teret se stavljaju u drugoj optužnici šefovima OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Sud je pozvao Šaljine žrtve za se prijave sudu za formalno dobijanje tog statusa u procesu koji će biti sproveden protiv njega.

"U borbi za pravdu, ne smemo zaboraviti žrtve krivičnih dela iz optužnica koje je podiglo moje tužilaštvo. Učestvovanje žrtava u postupku predstavlja jedan od načina kojim se obezbeđuje da žrtve ne budu zaboravljene", naveo je specijalizovani tužilac Džek Smit.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">