Deset godina zatvora zbog zločina nad Srbima u Sarajevu

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu prvostepeno je osudilo na deset godina zatvora Huseina Mujanovića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1992. godine u Sarajevu.

U saopštenju Odeljenja za ratne zločine navodi se Huseinu Mujanoviću produžen pritvor koji mu je određen rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu 1. avgusta 2018. godine, a koji mu se računa od 30.07., kada je uhapšen.

"Pritvor Mujanoviću može trajati do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija, ali najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi", navodi se u saopštenju Višeg suda.

Sud navodi da je Mujanović obavezan da nadoknadi i troškove krivičnog postupka u iznosu od 138.410 dinara kao i da plati troškove sudskog paušala u iznosu od 15.000 dinara u roku od 15 petnaest dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv presude Tužilaštvo i okrivljeni Mujanović mogu se žaliti Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana prijema dokumenta.

Mujanović je optužen jer je kao upravnik vojničkog pritvora Armije BiH protivzakonito zatvorio 30 civila srpske nacionalnosti.

Prema navodima optužnice, Mujanović je izdavao naredbe podređenima, ali je i sam učestvovao u nanošenju povreda zarobljenicima, od kojih je preminulo sedam Srba.