Čitaj mi!

Pašalić: Šta je sa zdravstvenom zaštitom lica koja nisu osigurana, a rade u kući

Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da ga obavesti da li je pripremilo podzakonske akte kojima bi se omogućila primena Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim je, između ostalog, propisano da lice koje nije zdravstveno osigurano po bilo kom drugom osnovu stiče to pravo po osnovu neplaćenog rada u kući.

Zaštitnik od resornog ministarstva, koje kontrološe primenu tog zakona traži da ga u roku od 15 dana obavesti o merama koje je samostalno preduzelo i u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se omogućila primene zakonskih odredbi u praksi.

Pašalić je u dopisu nadležnom ministarstvu podsetio da je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji je stupio na snagu 1. juna 2021. godine, propisano da se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donose u roku od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu.

On podseća da po Zakonu o rodnoj ravnopravnosti lica koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom drugom osnovu stiču to pravo po osnovu neplaćenog kućnog rada (vođenje domaćinstva, staranje o podizanju dece, staranje o ostalim članovima porodice, neplaćeni rad na poljoprivrednom imanju i dr).