Čitaj mi!

Srbijagas: Umesto u kubnim metrima gas će se od 1. oktobra obračunavati u kilovat-satima

Javno preduzeće Srbijagas od 1. oktobra potrošnju gasa više neće obračunavati u kubnim metrima već u kilovat-satima, što je i berzanska praksa. Nova metodologija obračuna primenjivaće se od 1. oktobra. U Srbijagasu su RTS-u potvdili da to neće uticati na cenu gasa koji se isporučuje potrošačima.

Na službenom veb-sajtu "Srbijagas" je obavestio da je dobijena saglasnost Agencije za energetiku na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje iz ove godine.

Pomenutom odlukom se tarife za "kapacitet" iskazuju u "dinarima/kWh/dan/godinu", a tarife za "energent" u "dinarima/kWh".

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kilovat-sata (kWh) umesto kubnog metra kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa Uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, navodi "Srbijagas".

Dodaje se da će se odluka primenjivati od 1. oktobra.

"Srbijagas" navodi da promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko-finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena.