Čitaj mi!

Reke u Srbiji su plovne, signalizacija usmerava brodove da se ne bi nasukali

Zbog niskih vodostaja, na rekama u Srbiji pojačan je nadzor kako bi se obezbedila nesmetana plovidba. Signalizacija usmerava brodove da se ne bi nasukali. Toga je ovih dana bilo na Dunavu čiji je vodostaj na istorijskom minimumu. Bageri čiste dna reka od peska na tri lokacije na dve najveće reke u našoj zemlji. Načelnik odeljenja Lučke kapetanije Milan Nikolić navodi za RTS da je situacija na plovnim putevima u Srbiji povoljna, da nema nasukanih brodova i da se svakodnevno vrši obilazak terena.

Kako bi se obezbedio nesmetani rečni transport za vikend je intervenisano na dve krizne tačke na Dunavu i jednoj na Savi - kako bi se dobila i dubina i širina plovnog puta. Naše reke su plovne, ali situacija je pod stalnim nadzorom.

Načelnik odeljenja Lučke kapetanije Milan Nikolić navodi za RTS da je situacija na plovnim putevima u Srbiji povoljna, da nema nasukanih brodova i da se svakodnevno vrši obilazak terena.

"Situacija na plovnim putevima je u skladu sa ekstremno niskom vodom da kažemo povoljna, Nema nikakvih brodova koji su se nasukali i plovila Direkcije za vodne puteve svakodnevno vrše obilazak terena, pogotovo na kritičnim sektorima oko Čortanovaca i Futoga, vrše merenja dubine i širine plovnog puta i u skladu sa hidrološkom situacijom i raspoloživim dubinama vrše pomeranje plutajućih oznaka i vrše dodatna obeležavanja, a sve u cilju da se obezbedi bezbedna plovidba svih učesnika u vodnom saobraćaju", navodi Nikolić.

Ukazuje da se svakodnevno prati kretanje rečnog nanosa.

"Ili ako se na nekom mestu pojavi neki sprud da se suzi plovidbeni otvor, odnosno da se suzi plovni put, da se obezbedi minimum zagarantovanih dubina u datom trenutku pri ovim ekstremno niskim vodostajima", navodi Nikolić.

Govoreći o stanju na Tisi kaže da nema problema, iako se, kako kaže, i njen vodostaj nalazi na niskom i srednje niskom nivou za ovo doba godine.

"Ograničena je plovidba i na delu Save od 84 do 107 kilometra gde je sužen plovni put na 40 metara, ekstremno je niska voda, ali u datom uslovima svi činimo sve kako bi svi učesnici plovidbe imali obezbeđene minimalne uslove za plovidbu", navodi Nikolić.

Ukazuje da dok god ne padne neka veća količina kiše neće biti povoljnijih uslova za plovidbu.

Vlasnicima plovila savetuje da se pridržavaju svih upustava i naredbi koje lučke kapetanije izdaju, prate signalizaciju, da vode računa u plovidbi i da se pridržavaju običaja u plovidbi i prakse, i da slušaju savete i starijih lađara i kolega lučke kapetanije.

Vodostaj Save kod Šapca od jutros je -110, što je blizu istorijskog minimuma koji je zabeležen 2003. godine kada je iznosio -119.

Normalizacija rečnog saobraćaja na Savi kod Šapca se očekuje u oktobru, javlja reporterka RTS-a.