Čitaj mi!

Uhodavanje za E-fakturu - nedoumice postoje, ali ne i strah

Zakon o E-fakturi se menja, kako bi se od januara umesto potpune primene uveo prelazni period koji će trajati do 1. maja. Posle tog datuma javni sektor i privatnici koji posluju s njim, koristiće isključivo elektronske fakture, a od 2023. godine i svi ostali.

Na jednoj od brojih obuka za javni sektor o tome kako fakturisati bez papira, zatičemo računovođu iz privatnog. Ima nedoumica, ali ne strahuje od novina.

"Više od tih papira i tih arhiva i potpisivanja, pečatiranja muka mi je eto, ovo mi je super", kaže Aleksandra Ljubinković, računovođa Eurobanke.

Uz tablet, mobilni i internet vezu, elektronska faktura treba da omogući brže i jeftinije poslovanje, a Poreskoj upravi da istog dana vrati PDV-e. Pred samu primenu odluka o još četiri meseca za uhodavanje.

"Razgovarali smo sa velikim brojem lokalnih samouprava sa velikim brojem privatnika, imate i dalje negativne posledice korone. Dakle, ne želimo ni na koji nači da ugrozimo njihovo tekuće poslovanje. Da kažu - sad zbog ovoga ne možemo da se bavimo svojim poslom, već da damo dovoljno vremena da se svi upoznaju sa novim sistemom", kaže Siniša Mali, ministar finansija.

Od maja elektronsku fakturu koristiće 125.000 preduzeća u javnom sektoru, koja su u sistemu PDV-a, jer im je promet veći od osam miliona dinara i privatnici koji posluju sa njima.

"Više od 6.000 korisnika javnih sredstava koji će koristiti sistem e-fakture, biće lokalne samouprave i lokalni budžetski korisnici", kaže Radoslav Marjanović, predsednik Opštine Stari grad.

"I privreda i lokalne samouprave imaju puno pitanja, to znači da su itekako promislili i pokušavaju da razumeju čitav sistem", rekla je Violeta Jovanović iz Naleda.

Kod nas je godišnje u opticaju četiri miliona papirnih faktura. Očekuje se da novi sistem uštedi i vreme i novac.