Standard end pur: Dobri izgledi za kreditni rejting Srbije

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Standard end Pur" potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou BB i ocenila da su pozitivni izgledi za njegovo dalje poboljšanje, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Prema navodima agencije, pozitivni izgledi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije odražavaju očekivanje nastavka snažnog privrednog rasta i u narednom periodu, odgovorno vođenje fiskalne politike i posvećenost Vlade Srbije nastavku reformi podržanih aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i zbog kredibiliteta monetarne politike NBS-a i očuvane cenovne i finansijske stabilnost.

Kao i u decembru 2018, kada je doneta odluka o popravljanju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga, ova Agencija posebno ističe operativnu nezavisnost centralne banke, da će inflacija ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5 odsto, kao i očuvanu relativnu stabilnost deviznog kursa.

Ocenjujući kretanja u bankarskom sektoru, "Standard end Pur" naglašava rezultate ostvarene na planu održivog smanjenja problematičnih kredita sa 23 na 5,5 odsto u martu ove godine, kao rezultat regulatornih aktivnosti Narodne banke Srbije i Vlade Srbije.

"Agencija ocenjuje i da su izgledi za rast bruto domaćeg proizvoda stabilni, i pored nepovoljnog uticaja usporavanja rasta zone evra u kratkom roku, i očekuje da će privredni rast i u narednim godinama ostati vođen domaćom tražnjom, koja će biti podržana investicijama, povoljnim uslovima na tržištu rada i rastom kreditne aktivnosti, a pozitivan doprinos poticaće i od snažnog rasta izvoza", navodi se u saopštenju NBS-a.

Dodaje se da mogućnost za dodatno ubrzanje privrednog rasta "Standard end Pur" vidi u nastavku sprovođenja strukturnih reformi i povećanju stope aktivnosti na tržištu rada, čemu će doprineti i nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kao i aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u formi instrumenta za koordinaciju politika.

Agencija je konstatovala i znatno smanjenje interne neravnoteže i višegodišnju posvećenost Vlade Srbije fiskalnoj konsolidaciji, koja je za rezultat imala suficit budžeta opšte države i u 2018. i nastavak smanjenja javnog duga, i ističe da je važnu ulogu u tome imalo i smanjenje kamatnih stopa.

Agencija posebno navodi dinamičan razvoj sektora za informacione i komunikacione tehnologije i sve veće uključivanje domaće privrede u svetske proizvodne lance i naglašava rast stranih direktnih investicija u izvozno orijentisane sektore zahvaljujući ostvarenoj makroekonomskoj stabilnosti i zadovoljavajućoj produktivnosti rada i troškovnoj konkurentnosti domaće privrede.

"Uzimajući u obzir postignute rezultate, agencija Standard end pur ocenjuje da bi rejting Srbije mogao biti povećan u narednih šest do dvanaest meseci ako se nastavi snažan privredni rast, uz smanjenje javnog duga i očuvanje spoljne održivosti#, navodi se u saopštenju NBS-a.

broj komentara 0 pošalji komentar