Am Čam: Poslovnom okruženju u Srbiji stabilna trojka

Poslovnu klimu u Srbiji 79 odsto članova Američke privredne komore ocenilo je stabilnom trojkom, na skali od jedan pet - to je jedan od zaključaka istraživanja koje je predstavljeno na šestoj godišnjoj konferenciji "Šesto prolazno vreme - otključavanje reformi?". Srbija je kao investiciona destinacija generalno bolje ocenjena od Crne Gore, Makedonije, BiH, a lošije u odnosu na susedne države koje su članice EU.

Kompanije članice Američke privredne komore (Am Čam) primetno su optimističnije kada je reč o prognozama sopstvenog rasta - 73 odsto kompanija očekuje rast poslovanja, dok 58 odsto planira nova zapošljavanja u 2019. godini.

U fokusu članova Am Čama su institucionalne reforme, unapređenje vladavine prava, kapaciteta državne uprave u primeni propisa, efikasnost pravosuđa, kao i aktivnog javno-privatnog dijaloga u zakonodavnom procesu.

Kao najveći izazov za poslovanje ocenjena je predvidljivost promene primene propisa - čak 51 odsto, dok mala, srednja i mikro preduzeća najviše strepe od nepredvidljivosti i visokih iznosa fiskalnih i parafiskalnih nameta i teškoća pribavljanja dodatnih izvora finansiranja. Biće bolje uz Zakon o naknadama, obećava država.

"Da se sve naknade stave pod jedan krov, pod jedno mesto. S druge strane, hoćemo da unapredimo transparentnost i kao treći cilj, jeste transparentnost troškova", rekla je Jelena Tanasković iz Ministarstva finansija dodajući da Ministarstvo ima novi nacrt zakona koji predviđa izbacivanje naknade o zaštiti životne sredine, pa se obračunava po metru kvadratnom za stambene i poslovne prostore. 

Predsednica Američke privredne komore Jelena Pavlović rekla je da dve trećine tog udurženja čine internacionalne kompanije i jedna trećina domaćih, kao i da je zabluda da strane kompanije dolaze zbog subvencija države, jer nijedna članica Am Čama ne koristi subvencije.

Razvoj privatnog sektora mera razvoja Srbije

Pavlovićeva je istakla da dve trećine kompanija koje čine Am Čam nema nijednog zaposlenog na minimalnoj plati i ocenila da će u budućnosti razvoj privatnog sektora biti mera razvoj Srbije.

Kako kaže, članice Am čam pohvalno ocenjuju uspehe koji su postignuti na zaustavljanju deficita, reformi građevinskih dozvola i radnog zakonodavstva, ali da je ostalo još veliki broj reformskih ostao da se sprovede.

Stabilna trojka, koju je 79 odsto članova Am Čama dodelilio poslovnoj klimi u Srbiji je "uglavnom zadovoljavajuća", navodi se u istraživanju, a trojka je napredak i znači da je ambijent stabilan.

Kao najveći izazovi navedeni su reforme javnih preduzeća, zdravstva i pravosuđa.

"Ja se nadam da će u oblasti transporta i Puteva Srbije, ono što se radilo prethodne dve godine, da će se to zaista u primeni videti. Mi smo krenuli sa reformom železnica. Nema više podele Srbije po feudima po određenim preduzećima", poručila je ministarka građevina Zorana Mihajlović. 

Kada je u pitanju zdravstvo, kompanije se ne žale na doprinose, za koje kažu da nisu visoki, već smatraju da se oni neadekvatno koriste, dok se po pitanju javnih preduzeća zamera nelojalna konkurencija i neefikasnost.

Prioritet – efikasno pravosuđe i unapređenje vladavine prava

Efikasno pravosuđe i unapređenje vladavine prava predstavlja prioritet za 74 odsto kompanija, a zatim slede transparentan i predvidiv poreski sistem, skraćenje sudskih procesa, reforma poreske uprave, parafiskala, smanjenje korupcije.

Korupucija je, ocenjuju, najviše prisutna u administrativnim procesima, javnim nabavkama i pravosuđu.

Na pitanje šta Srbija treba da uradi kako bi poboljšala privredni rast 32 odsto članica Am Čama smatra da država treba da ulaže u obrazovanje, njih 31 odsto smatra da treba da dođe do smanjenja nameta na rad, dok njih 16 odsto smatra da treba ulagati u zdravstvo.

Dobijeni rezultati za Vladu Srbije su putokaz ka reformama - od uvođenja e-katastra, priključka za električnu energiju, lakšeg dobijanja kredita do izmena finansijskih zakona. 

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">