Čitaj mi!

Akademci predstavili naučno-istraživačke radove na beogradskom kongresu

Centar za naučno-istraživačke radove studenata, projekat je Saveza studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta koji omogućava akademcima da pišu radove uz mentorstvo profesora i izlažu ih na kongresu. U projektu je, u proteklih pet godina, učestvovalo više od 150 akademaca. Radove su ove godine predstavili u Naučno-tehnološkom parku "Beograd".

Cilj projekta je osposobljavanje studenata za pisanje naučno-istraživačkih radova, sticanje praktičnih veština, kritičkog razmišljanja i promovisanje nauke i inženjerstva.

Svoje radove predstavilo je dvedesetpetoro studenata treće i četvrte godine osnovnih, kao i master studija Tehnološko-metalurškog, Biološkog i Hemijskog fakulteta.

"Pokazaću sintezu i karakterizaciju: kako smo spojili kompozitni materijal koji je u osnovi metal, ojačan bazalnim vlaknima koji su iz građevinske industrije", kaže studentkinja master studija TMF-a Danica Maksimović.

Nevena je prošle godine bila najbolja. Kongres je, kaže, važan iz više razloga. 

"Da radimo na zajedničkom duhu i da se otvori mogućnost za bolju kolegijalnost između ne samo studenata, nego i studenata i profesora preko projekta, a i kasnije u budućnosti", navodi studentkinja master studija TMF-a Nevena Jaćimović.

Radove izlažu prvo u maju, na maloj smotri.

"Profesori našeg fakulteta koji čine žiri, ocenjuju i rangiraju radove prema kvalitetu i prezentovanju. Nakon toga, studenti imaju u planu izradu rada, koji je uslov za izlaganje na kongresu SNIRS TMF", objašnjava rukovodilac Centra za naučno-istraživačke radove studenata TMF-a Sara Segić.

Šta interesuje akademce 

Akademce, pre svega, interesuje hemijsko inženjerstvo, zaštita životne sredine, dobijanje i svojstva novih materijala, biotehnologije i biohemijsko inženjerstvo.

"Njihovi rezultati su u nivou studenata doktorskih studija, iako su oni studenti osnovnih akademskih studija, što su i potvrdili učestvujući nedavno na jednoj ozbiljnoj međunarodnoj konferenciji", ističe profesor Đorđe Veljković sa Tehnološko-metalurškog fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na kongresu se biraju tri najbolja rada i najbolji prezenter.