Čitaj mi!

Sa početkom grejne sezone povećava se i broj požara – šta činiti ako vatra izbije u stanu

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovao je na građane da, tokom nastupajuće grejne sezone, budu odgovorni i da spreče požare karakteristične za zimu. Od početka do kraja grejne sezone izbija veliki broj požara na građevinskim objektima. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić rekao je za RTS da je u slučaju nastanka požara najvažnije ostati pribran i da je potrebno pozvati vatrogasce i obavestiti komšije, ukoliko je požar izbio u stanu.

Nedeljko Gagić rekao je da vatrogasno-spasilačke jedinice intervenišu tokom cele godine i da je tokom prošle godine zabeležena 31.000 različitih vanrednih događaja, a od početka 2022. više od 26.000 takvih događaja.

"Broj požara čini 80 posto ukupnog broja intervencija koje su evidentirane na teritoriji Republike Srbije. U toku prošle godine evidentirano je 26.000 različitih požara, što na otvorenom prostoru, građevinskim objektima, saobraćajnim sredstvima, a od početka godine do danas evidentirana je blizu 21.000 požara", istakao je Gagić.

Napomenuo je da su tokom leta najčešći požari na otvorenom, kada su dugi sušni periodi, ali da već od oktobra počinje da se povećava broj požara na građevinskim objektima, a koji svoj maksimum dostižu u zimskim mesecima – u januaru, februaru i martu, kada se beleži i do hiljadu požara mesečno.

"Osnovni razlog trenda povećanja broja požara na građevinskim objektima u zimskom periodu je početak i trajanje grejne sezone. Iz tog razloga, Sektor za vanredne situacije svake godine u ovom periodu apeluje preko sredstava javnog informisanja na sve naše građane da pre početka grejne sezone provere ispravnost svojih dimnjaka, da očiste dimnjake od naslaga, čađi, kao i da povedu računa o uskladištenju ogrevnog materijala i da posebnu pažnju vode prilikom odlaganja pepela nakon čišćenja svojih ložišta", naglasio je Nedeljko Gagić.

Osim neočišćenih dimnjaka, značajan uzrok požara su i punjači za mobilne telefone i laptope. Gagić je naveo da požari u stambenim objektima ima i leti i da su njihov najčešći uzrok neispravne i preopterećene električne instalacije, ali i ostavljanje električnih uređaja uključenih i bez nadzora.

Pomenuo je i požare nastale usled nestručnog rukovanja plinskim bocama, navodeći da je njihov udeo mali, u odnosu na ukupan broj evidentiranih požara.

"Međutim, požari koji su na ovaj način izazvani su veoma karakteristični zbog toga što prilikom nekontrolisanog curenja propan-butan gasa iz boce u kojoj se nalazi pod pritiskom dolazi do automatski stvaranja eksplozivne smeše propan-butan gasa, odnosno tečnog naftnog gasa i kiseonika iz vazduha i u skoro svim slučajevima nastanka požara dolazi do eksplozije", naveo je Gagić.

Dodao je da je u takvim situacijama dovoljna i najmanja varnica da nastane eksplozija koja često uzrokuje veliku materijalnu štetu, ali i gubitak ljudskih života.

Gagić je poručio da je u slučaju nastanka požara najvažnije ostati pribran.

"U slučaju da je požar nastao u našem stanu, u jednoj prostoriji, ukoliko ne možemo na bezbedan način taj požar da ugasimo, onda je važno da izađemo iz te prostorije, da za sobom zatvorimo vrata i da time sprečimo brzo širenje požara na ostale prostorije. Obavezno da što pre obavestimo vatrogasce spasioce na telefon 193 da je nastao požar, kao i da obavezno obavestimo sve stanare, naše komšije, da je nastao požar", istakao je Gagić.

Objasnio je da u slučajevima požara u drugim stanovima u zgradi nikako ne treba koristiti lift, pošto se za vreme požara, okno lifta ponaša kao dimnjak i sav dim prolazi tuda, a ako je i stepenišni prostor ispunjen dimom, ne smemo otvarati vrata stana i potrebno je zaštititi vrata mokrim krpama kako dim ne bi prodirao u stan.