Čitaj mi!

Osmaci mogu da prijave izborni predmet do 30. decembra

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić izjavio je da učenici osmog razreda mogu do 30. decembra ove godine da se opredele koji će predmet polagati na završnom testu u okviru kombinovanog testa na kraju osmogodišnjeg školovanja.

Izmene pravilnika o programu završnog ispita o osnovnom obrazovanju objavljen je u ponedeljak, juče je stupio na snagu i u njemu su definisani određeni rokovi, kazao je Milan Pašić Tanjugu.

Objasnio da sada učenici imaju mogućnost da umesto pet predmeta, koji su imali ranije, izaberu jedan predmet koji će polagati.

"Predviđeno je da datum prijave bude do 30. decembra tekuće godine. Učenici će moći na dva načina da izaberu treći test, jedan način je odlaskom u školu i popunjavanjem formulara kod odeljesnkog satrešine ili direktora škole, a druga varijanata je elekstronskim putem", rekao je Pašić.

On je objasnio da izbor trećeg predmeta može da se prijavi elektronski na portalu "Moja srednja škola" gde će imati mogućnost logovanja i u dogovoru sa roditeljima izabrati određeni predmet.

"U izuzetnim slučajevima, ako se desi, učenici će imati mogućnost da do 1. februara promene prijavu, ako se neko predomisli da promeni predmet, ali to će moći samo odlaskom u školu", rekao je Pašić i dodao da učenici samo jednom mogu da se predomisle i promene treći izborni predmet.

Savetovao je osmake da uzmu najmanje pet testova iz prethodnih godina, a najbolje sve koji su ranije polagani, a koji su bili na kombinovanom testu, da ih urade i da izboduju i vide gde su se kako pokazali.

Pašić je kazao da je pravilnik izmenjen i u delu koji se tiče bodovanja testova.

"Došlo je do izmena koncepta bodovanja. Ostaje bodovanje iz škole 60 bodova na uspeh, šesti, sedmi i osmi razred i ostaje 40 bodova sa završnog ispita. Maternji jezik i matematika bodovaće se sa po 14 bodova, a treći test će imati 12 bodova", obasnio je Pašić.