Čitaj mi!

Decu često treniraju entuzijasti, pripremljene su besplatne lekcije za njih

Sport, bilo profesionalni bilo amaterski, ne bi postojao bez volontera i amaterskih entuzijasta. Procenjuje se da u Evropi oko 10 miliona osoba učestvuje u amaterskom sportu u više od 700.000 neprofitabilnih sportskih klubova. Niko od njih ne živi od sporta, već decu i mlade obučavaju u svoje slobodno vreme. Kako bi i oni mogli besplatno, ali adekvatno da se obrazuju, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu i nekoliko evropskih institucija organizuju onlajn platformu za obuku trenera.

Prema poslednje dostupnim podacima Sportskog saveza Srbije, više od 17 odsto srednjoškolaca, 26 odsto studenata i 32 odsto sportista učestvuje u amaterskim sportskim aktivnostima.

Kako navode na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, primećeno je da većina njih nema odgovarajuće mogućnosti da unapredi osnovna znanja neophodna za bavljenje sportom ili rad u sportu. Od velike je važnosti da se za sve ove osobe obezbedi lako dostupno i kvalitetno obrazovanje, jer veliki broj njih obučava decu i mlade sportiste.

Univerzitet u Beogradu se zato uključio u međunarodni projekat Riplej (RE-Play: Reinforce peer Education Program Leadership, Action, Youth).

Cilj ovog projekta je da treneri i sportski entuzijasti koji rade sa decom i mladim osobama u neprofitabilnim sportovima dobiju mogućnost besplatnog obrazovanja.

Na taj način se kroz poboljšanje rada trenera unapređuju i uslovi u kojima se deca i mladi bave sportom.

Ceo program je finansiran od strane EU programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport - Erazmus plus.

"Cela platforma za učenje će biti dostupna preko Računarskog centra u Beogradu, a svi zainteresovani treneri će putem linka moći da naprave svoj nalog i pristupe kursu. Prva demonstracija kursa održana je 8. septembra na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Na susretu je prisustvovalo više od 50 trenera iz nekoliko sportova, kao i predstavnici iz još sedam evropskih institucija koji su učestvovali u kreiranju kursa u poslednje 2 godine. Mislim da će mnogim osobama ovaj kurs pomoći, a da ćemo time i unaprediti kvalitet rada sa mladima u Srbiji, regionu i celoj Evropi", izjavio je profesor Vladimir Mrdaković, rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Beogradu.

Pažljivo koristiti podatke sa interneta 

Danas, kada su znanja putem interneta dostupna svima, veliko je pitanje kako ta količina podataka utiče i na kvalitet obrazovanja.

Profesor Miloš Marković sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, koji je učestvovao u kreiranju materijala za potrebe Riplej kursa, kaže da je jako važno da treneri i svi oni koji sport vole prepoznaju mesta na kojima se mogu brzo i kvalitetno obučiti.

"Kurs koji smo napravili se sastoji iz šest oblasti i devet lekcija, a svaka lekcija sadrži video i tekstualne edukativne materijale iz oblasti socio-psiholoških veština trenera, primenjenih sportskih nauka, stvaranja jednakih uslova i omogućavanja jednakih prava za sve učesnike u sportu, vođenja grupe, komunikacije sa decom i mladima i dr. Trudili smo se da materijala za učenje ne bude previše, ali da ono što se postavi omogući svima koji žele da steknu jednu širu sliku kompleksnosti rada sa decom i mladim sportistima i o čemu je sve potrebno da se vodi računa", kaže Marković.

Dodaje da je obrazovanje putem interneta dosta rizično, jer vežina materijala na internetu ne podleže recenzijama. "Savetujem sve mlade osobe, trenere i one koji sport vole da potraže one kurseve iza kojih stoje renomirane institucije poput Univerziteta u Beogradu", istakao je Marković.

Kurs će biti dostupan od oktobra meseca, a više informacija će moći da se nađe na sajtu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ili zvaničnoj stranici projekta.