Čitaj mi!

Zaštitnika građana pokrenuo postupke kontrole rada nadležnih u slučaju silovanja u Alibunaru

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu saznanja iz medija o postojanju sumnje da je unuk iz Alibunara u porodičnoj kući pretukao i silovao svoju baku koja mu je bila staratelj, pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad u tom mestu. Postupak je pokrenuo i prema Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU za grad Pančevo-PS Alibunar.

Zaštitnik građana je od Centra za socijalni rad u Alibunaru zatražio da ga obavesti o svim okolnostima slučaja u kome se osnovano sumnja da je 17-godišnjak u porodičnoj kući pretukao i silovao svoju 71-godišnju baku koja mu je bila staratelji, navodi se u saopštenju Zaštitnika.

Zatraženo je i da ga obavesti koje mere je taj cntar preduzimao posebno u zaštiti žrtve, s obzirom na to da je po pisanju medija ona dve sedmice ranije prijavila nasilno ponašanje unuka i zatražila pomoć od centra.

Navodi se i da je potrebno da Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova izvrši stručni nadzor nad radom organa starateljstva u tom slučaju.

Od MUP-a je zatražena informacija da li je ranije bilo prijava nasilja u toj porodici i koje mere je policija preduzimala u zaštiti žrtve nasilja, kao i koje mere je preduzela nakon saznanja o slučaju.

Zaštitnik građana je, kako je saopšteno,  za izjašnjenja kontrolisanih organa dao rok od 15 dana.