Čitaj mi!

Pašalić traži da RGZ omogući pristup E-katastru i E-šalteru

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je utvrdio da je Republički geodetski zavod (RGZ) postupio nepravilno i nezakonito kada je samostalnim geodetskim organizacijama onemogućio pristup E-šalteru i E-katastru iako svoju obavezu da odluči o njihovim žalbama nije izvršio.

U saopštenju kancelarije ombudsmana podseća se da je Zoran Pašalić, nakon dobijanja više pritužbi geodetskih organizacija da im je Republički geodestski zavod bez ikakve najave i obrazloženja ukinuo pristup E-šalteru i E-katastru, u januaru 2022. godine pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada RGZ-a.

U postupku kontole, Pašalić je utvrdio da je RGZ postupio protivno zakonu jer je povredio pravo pritužilaca na pravno sredstvo i onemogućio njihov rad pre nego što je odlučio o žalbama.

Ombudsman je u preporukama za otklanjanje nedostataka naveo da RGZ treba da bez odlaganja omogući pritužiocima kojima je doneo rešenja o ukidanju i brisanju iz evidencije pristup E-šalteru i E-katastru, sve dok rešenja o ukidanju i brisanju iz evidencije ne postanu izvršna.