Čitaj mi!

Istraživanje: Mladi podložniji lažnim informacijama, polovina imala seksualne odnose pre 18. godine

Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) kaže za RTS da njihovo najnovije istraživanje pokazuje da se mladi najčešće informišu preko društvenih mreža, te da su podložniji lažnim informacijama. Dr Ivica Mladenović navodi da društvene mreže više utiču na mlade od porodice.

Miljana Pejić kaže da na mlade najviše utiču društvene mreže, te da se preko njih i najviše informišu.

"Naše istraživanje pokazuje da se mladi pojačano informišu preko društvenih mreža, te da češće dele vesti na mrežama, kao i da su podložniji lažnim informacijama, poluinformacijama i ne uvek tačnim informacijama", objašnjava Pejićeva.

Dr Ivica Mladenović, pak, navodi da društvene mreže imaju veći uticaj na mlade, nego porodica. "Nažalost, porodica je danas jako zapostavljena, usudiću se da kažem, tendenciozno i sistematski. Društvene mreže su debelo izmakle kontroli", kaže Mladenović.

Dodaje da su adolescenti ciljna grupa, koja je najpodložnija zloupotrebi na društvenim mrežama.

O seksualnom nasilju 

Skoro polovina mladih koji su učestvovali u istraživanju Krovne organizacije mladih Srbije rekla je da su prve seksualne odnose imali između 15. i 18. godine (47 odsto). Sedamnaest odsto njih navelo je da doživelo seksualno nasilje.

Na pitanje kako ocenjuje podatke o broju mladih koji stupaju u seksualne odnose između 15. i 18. godine, Mladenović kaže da je to očekivano.

"Za mene je značajan podatak da je 17 odsto bilo žrtva seksualnog nasilja. Moramo da budemo oprezni kako definišimo seksualno nasilje. Poražavajuće je ako je 17 odsto, što znači da je svaka peta mlada osoba bila žrtva", navodi Mladenović.

Miljana Pejić navodi da KOMS ohrabruju mlade koji su se suočili sa seksualnim nasiljem, ali i vršnjačkom, da pričaju o tome.

"Podatak koji zabrinjava iz godine u godinu je da značajan broj mladih, oko 17 odsto, veruje da nasilje može da bude opravdano, što je izuzetno pogrešno. Kao društvo moramo osuditi bilo koji oblik nasilja i ne smemo ga opravdavati", ističe Pejićeva.