Čitaj mi!

Radio Beograd 2 raspisao konkurs za studentsku nagradu "Neda Depolo"

Priznanje se dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu.

Prva nagrada sastoji se od Povelje i 1.000 evra iz fonda "Neda Depolo". Druga i treća nagrada sastoje se od Povelje i digitalnog snimača zvuka, koji daruje firma Kompani digiTV d.o.o. iz Beograda.

U obzir dolaze radiofonska ostvarenja svih žanrova, nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta 2022. godine.

Prijave za konkurs mogu podneti studenti svih univerziteta u Srbiji, koji su državljani Republike Srbije, mlađi od 35 godina.

Prijavu za konkurs, rad (na srpskom jeziku) snimljen na CD-u u audio formatu i sinopsis, dostaviti do 1. septembra Sekretarijatu Radio Beograda 2 (lokal sa portirnice Radija 3170), radnim danom od 9.00 do 15.00, ili poslati poštom na adresu: Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11000 Beograd, sa napomenom: za konkurs "Neda Depolo".

Prijavu za konkurs možete preuzeti ovde

Informacije preko telefona 011 655 3170.